Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam V. szám

A tartalomból

 • Az ónodi országgyűlés 300. évfordulója
 • Parlamenti dokumentumok az Országgyűlési Könyvtár honlapján
 • Világpolitikai Információs Adatbázis
 • Válogatás új angol, német és francia nyelvű beszerzéseinkből
 • Elolvasására ajánljuk: jogtudomány, politikatudomány, történettudomány
 • A könyvtárhasználati felmérés első eredménye: állománybővítés az Olvasóteremben
 • Nyári nyitvatartási rend
Elolvasásra ajánljuk...
 • Radtke, Henning: Der strafrechtliche Amsträgerbegriff une neue Kooperationsformen zwischen der öffentlichen Hand und Privaten (Public Private Partnership) im Bereich der Daseinsvorsorge = A hivatalos személy büntetőjogi fogalma és az új együttműködési formák a közhatalom és a magánvállalkozások között (PPP) az alapellátás körében.
In: Neue Zeitschrift für Strafrecht. Vol.27. No.2. 2007. pp.57-62. / OGYK jelzet: A4/15.941

A cikk a hivatalos személy fogalmát és a büntetőjogi felelősségét próbálja meghatározni a közigazgatási feladatok kiszerződése, magánosítása fényében, az európai közbeszerzési joggal való összefüggésben.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Meisels, Tamar: Combatants - lawful and unlawful = Jogosan és jogtalanul háborúzók.
In: Law and Philosophy. Vol.26. No.1. 2007. pp.31-65. / OGYK jelzet: A4/15.495

A jogtalanul harcolókra nem vonatkoznak a Genfi Egyezmények, és nem jár nekik büntetőjogi védelem sem. Ráadásul a terrorista megítélése más, mint más jogtalanul harcolóké (gerillák, szabadságharcosok), hiszen semmilyen szabályt nem tart be (pl. ki lehet a támadás célpontja), de ha elfogták, már neki is kijár az emberi jogi védelem.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Hoffmeister, Frank: Outsider or frontrunner? Recent developments under international and European law on the status of the European Union in international organisations and treaty bodies = Kívülálló vagy élenjáró? Az Európai Unió nemzetközi szervezetekben és egyezmények testületeiben betöltött státuszára vonatkozó legfrissebb fejlemények a nemzetközi és az európai jog alapján.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.1. 2007. pp.41-68. / OGYK jelzet: A4/6833

Az írás az Európai Unió nemzetközi fórumokon betöltött szerepét elemzi a nemzetközi és európai jog fényében, különös tekintettel az Európai Parlament helyzetének, szerepének változására.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Nolte, Jakob: Staatliche Verpflichtung zur Befreiung deutscher Geiseln im Ausland? = Állami kötelesség-e a német túszok kiszabadítása külföldön?
In: Die Öffentliche Verwaltung. Vol.60. No.5. 2007. pp.186-195. / OGYK jelzet: A4/6600

A szerző azt vizsgálja, hogy mit tehet, és mit kell tennie az államnak akkor, ha állampolgárát túszul ejtik külföldön; meddig terjed a konzuli segítség szükséghelyzetben; milyen mérlegelési szempontjai lehetnek a kormánynak a német állampolgárok kiszabadítása ügyében.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Gas, Tonio: Darf der Staat töten? = Szabad-e az államnak ölnie?
In: Die Polizei. Vol.98. No.2. 2007. pp.33-43. / OGYK jelzet: A4/16.026

Joga van-e a rendőrnek és a katonának terrorelhárítás vagy egyéb bel- vagy külföldi bevetés során életet kioltani? Megengedhető és indokolható-e a "halálos lövés" végszükségben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szerző.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Salas, Sofia de: La publicité abusive sur l'internet : Quelques reflexions sur le phenomène du "spam" dans la perspective des institutions européennes et de la legislation espagnole. = Törvényellenes reklám az interneten : néhány megjegyzés a "spam" jelenségével kapcsolatban az európai intézmények és a spanyol jogalkotás tükrében.
In: European Review of Private Law. Vol. 15. No.2. 2007. pp.185-204. / OGYK jelzet: A4/16.131

A különböző internetes reklámgyakorlatokra és különösen a spam-ek küldésére vonatkozó jogi szabályozás spanyolországi megoldásait mutatja be az írás. A spanyol jog az amerikaitól eltérően tiltja a kéretlen elektronikus levelek küldését, ugyanakkor már meglévő kereskedelmi kapcsolatokban (amelyekben a cég jogosan jutott hozzá a vásárló adataihoz) megengedi a termékeket és szolgáltatásokat reklámozó üzeneteket.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Weller, Marc-Philippe: Die Haftung von Fussballverein für Randale und Rassismus = A futball-egyesületek felelőssége a randalizmusért és a rasszista viselkedésért.
In: Neue Juristische Wochenschrift. Vol.60. No.14. 2007. pp.960-964. / OGYK jelzet: A4/7301

Meddig terjed a sporteseményt rendező szervezet kártérítési felelőssége a randalírozó szurkolók okozta károkért, a közlekedés biztosításáért? Felróhatók-e a jogszabálysértések a rendezvény szervezői ellen? Megakadályozhatják-e az egyesületek a rasszista megnyilvánulásokat?
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Stollmann, Frank - Hermanns, Caspar David: Die jüngere Rechtsprechung zum Krankenhausrecht = A kórházakkal kapcsolatos legújabb joggyakorlat.
In: Deutsches Verwaltungsblatt. Vol.122. No.8. 2007. pp.475-488. / OGYK jelzet: A4/6601

A cikk a kórházak tervezésének, üzemeltetésének és finanszírozásának legfrissebb jogi vonatkozásait vizsgálja.

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu