Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam VI. szám

A tartalomból

 • AKTUÁLIS
 • Az Országgyűlés 2007. évi ülésszaka
 • Európai Unió - Kormányközi Konferencia 2007
 • AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR SAJÁT ÉPÍTÉSŰ ADATBÁZISAI
 • Külföldi Jogi Szakirodalmi Adatbázis
 • VÁLOGATÁS ÚJ, KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL
 • angol nyelven, német nyelven, francia nyelven
 • ELOLVASÁSRA AJÁNLJUK
 • jogtudomány, politikatudomány, történettudomány
 • MINDENNAPJAINK
Elolvasásra ajánljuk...
 • Busch, Christoph: Rechte Internationale. Die neue ITS-Fraktion im Europaparlament. = Nemzetközi jog. Az új ITS (Identität, Tradition, Souveränität = Identitás, Hagyomány, Szuverenitás) frakció az Európai Parlamentben.
In: Blätter für deutsche und internatione Politik. No.3. 2007. pp.320-328. / A4/6755

2007 elején új, Európai Unió ellenes képviselőcsoport alakult az Európai Parlamentben. A szerző írásában ennek ellentmondásait és költségeit vizsgálja, külön elemezve a szélsőjobboldalinak mondott képviselők csoportos megjelenésének hatásait az európai politikára és az Európai Parlament működésére.

 • Glauben, Paul J.: Der Schutz staatlicher und privater Geheimnisse im Spannungsfeld parlamentarischer Untersuchungen = Az állam- és magántitkok védelme a parlamenti vizsgálatok ütközőpontjában.
In: Die Öffentliche Verwaltung. Vol. 60. No.4. 2007. pp.149-154. / OGYK jelzet: A4/6600

A titok fogalmának meghatározása után a cikk az állam- és magántitkok védelmét vizsgálja a különböző parlamenti vizsgálóbizottságok eljárásaiban, kitérve a titokvédelem biztosításának eszközeire is.

 • Herlin-Karnell, Ester: Recent developments in the area of European criminal law = A legújabb fejlemények az európai büntetőjogban.
In: Maastrich Journal of European Comparative Law. Vol.14. No.1. 2007. pp.15-37. / OGYK jelzet: A4/16.143

A szerző rövid áttekintést ad az európai büntetőjog területén bekövetkezett legújabb változásokról, s részletesen elemez néhány, az Európai Bíróság által 2005-ben hozott, a büntetőjog szempontjából fontos döntést (Berlusconi, Pupino).

 • Lazowski, Adam: And then they were twenty-seven... A legal appraisal of the sixth accession treaty = És végül huszonheten lettek... A hatodik csatlakozási szerződés jogi értékelése.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.2. 2007. pp.401-430. / OGYK jelzet: A4/6833

A szerző részletesen elemzi a 2005. évi csatlakozási szerződést, s annak hatását az EU intézményi keretére, valamint az emiatt bekövetkező intézményi változásokra. Foglalkozik a szerződés védzáradékaival és az átmeneti időszakok kérdésével éppúgy, mint Románia és Bulgária csatlakozásának az EU külső kapcsolataira gyakorolt hatásával.

 • Storr, Stefan: Die Vorschlage der EU-Kommission zur Verschärfung der Unbundling-Vorschriften im Energiesektor. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht.
Vol.18. No.8. 2007. pp.232-237. / OGYK jelzet: A4/15.920

A cikk az energiaszolgáltatási versenyt vizsgálja az Európai Unió belső piacán.

 • Schlarmann, Hans - Spiegel, Jan-Peter: Terror und kleine Ende. Konsequenzen der EG-Verordnungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus für in Deutschland tätige Unternehmen. = Terror és nincs vége. A nemzetközi terrorizmus elleni harcra vonatkozó EK-rendeletek következményei a Németországban tevékenykedő vállalatokra.
In: Neue Juristische Wochenschrift. Vol.60. No.13. 2007. pp.870-875. / OGYK jelzet: A4/7301A cikk az Európai Unió terrorizmus elleni rendeletének érvényesítését vizsgálja, különös tekintettel a terroristagyanús személyek és szervezetek üzleti kapcsolataira.
 • Zilioli, Chiara - Selmayr, Martin: The constitutional status of the European Central Bank = Az Európai Központi Bank alkotmányos helyzete.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.2. 2007. pp.355-399. / OGYK jelzet: A4/6833

Nyolc év telt el az Európai Központi Bank (EKB) megalapítása óta. Ezalatt az Európai Unió viharos időszakot élt át, a Bank azonban szinte érintetlen maradt - ez lényegében az EKB monetáris politikája stabilitásának és folytonosságának záloga. A cikk részletesen elemzi az EKB működésének alkotmányos alapjait, az erre vonatkozó elméleti vitákat, s az Alkotmányos Szerződésnek az EKB-ra vonatkozó rendelkezéseit.

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu