Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

A zálogjog érvényesítésének szabályozása a közeljövőben – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint

2013. április 8. dr. Vavroh Géza Alajos

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) – amely 2014. március 15-én fog hatályba lépni – az üzleti és jogalkalmazási gyakorlat szempontjából legnagyobb horderejű változtatásokat a zálogjog érvényesítésének szabályaiban hozott. E változtatásokat tekinti át a tanulmány, választ keresve arra a kérdésre, hogy vajon nem sérti-e az új Ptk.-ban a zálogjogosultnak adott felhatalmazás a felek jogegyenlőségét, a jogok és kötelezettségek egyensúlyának követelményét, illetve a jogbiztonságot.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG