A Sárga könyv, az első próbálkozás a modern büntető eljárás megteremtésére Magyarországon

2017. augusztus 17. dr. Kávássy Béni

A mű a kiegyezés utáni időszakkal foglalkozik, azon belül pedig röviden a modern bírósági szervezet megteremtésével, hosszabban pedig a Sárga könyvvel. A Sárga könyv bár sohasem lett törvény, de szokásjogi alapon alkalmazásra került, így gyakorlatilag ez volt az első modern büntető eljárásjogi jogszabályunk.

Számos korszerű rendelkezést tartalmazott, de természetesen számos hiányossága is
volt, azonban minden hibája ellenére is szükséges megemlékeznünk róla. A publikáció
röviden, vázlatszerűen kitér a Sárga könyv legfontosabb rendelkezéseire, valamint a
hatályos Be. és a Sárga könyv is összehasonlításra kerül.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS