Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

A nem elektronikus úton előterjesztett keresetlevél elutasítása kapcsán felmerülő jogértelmezési problémák a gyakorlatba

2017. november 16. dr. Pecze Balázs

A gyakorlatban jogértelmezési problémát jelent annak megítélése, hogy amennyiben a bíróság a keresetlevelet amiatt utasítja el idézés kibocsátása nélkül, mert az erre köteles fél a törvény rendelkezése ellenére nem elektronikus úton nyújtja be a keresetlevelet, hanem papír alapon, akkor a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 132. § szabályai alkalmazhatók-e. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a fenti kérdés megítélése tekintetében nem egységes a bírói gyakorlat sem.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG