Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

A Fővárosi Ítélőtábla munkatársakat keres bírósági titkári munkakörbe.

A meghirdetett pozícióra jogász diplomával és jogi szakvizsgával rendelkezők jelentkezhetnek.

A kinevezéshez szükséges az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek történő megfelelés.

A jelentkezőnek mellékelnie kell:

 • önéletrajz,
 • közjegyző által hitelesített jogi diploma és jogi szakvizsga másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (az Iasz. 11. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak igazolására, mely három hónapnál nem régebbi),
 • 2 db fénykép,
 • nyilatkozat, a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát - amennyiben érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleménnyel nem rendelkezik -, és annak költségét megfizeti. (Titkári kinevezés esetén a vizsgálat költségét a Fővárosi Ítélőtábla megtéríti.)
 • csatolni szükséges az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti nyilatkozatot, mely tartalmazza „ Hozzájárulok, hogy az igazságügyi szolgálati jogviszonyom létesítéséhez szükséges eredeti dokumentumaimról a Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodájába beosztott munkatárs másolatot készítsen, egyben hozzájárulok személyes adataim foglalkoztatásomhoz szükséges kezeléséhez.”
 • A kinevezés első alkalommal 6 hónap határozott időre szól.
  Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

  A jelentkezéseket a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 16.) vagy személyesen a Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Kezelőirodáján (IV. em. 432.) kell benyújtani.