Az AI egységes uniós irányítási rendszere alapjainak megteremtése érdekében az Európai Bizottság már az AI Act elfogadását megelőzően, 2024. február 14-én, C/2024/1459 számú határozatával létrehozta a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Hivatalt (Artificial Intelligence Office – „AI Office”). Az AI Office az Európai Bizottságon belül a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága igazgatási struktúrájának részét képezi. A fenti C/2024/1459. számú határozat kifejezetten kiemeli, hogy az AI Office-t azért hozzák létre már az AI Act elfogadása előtt, hogy a rendelet végrehajtásának előkészítését mielőbb el lehessen kezdeni.

Az alábbiakban bemutatjuk az AI Office legfontosabb feladatait – ezekből arra is lehet már következtetni, mik lehetnek a prioritások az AI Act-nek való megfelelésre való felkészülés során.

1. Az AI Act-tel kapcsolatos legfontosabb feladatok

Az AI Office az AI Act-tel kapcsolatos alábbi feladatokat látja majd el:

 • Eszközöket, módszertanokat és referenciaértékeket dolgoz ki az általános célú MI-modellek képességeinek értékelésére, különösen a rendszerszintű kockázatot jelentő, nagyon nagy, általános célú MI-modellek tekintetében.
 • Nyomon követi az általános célú MI-modellekre és -rendszerekre vonatkozó szabályok végrehajtását és alkalmazását, különösen abban az esetben, ha a modellt és a rendszert ugyanaz a szolgáltató fejlesztette ki.
 • Nyomon követi az általános célú MI-modellekből eredő, előre nem látható kockázatok fellépését.
 • Kivizsgálja az általános célú MI-modellekre és -rendszerekre vonatkozó szabályok esetleges megsértését, segítséget nyújt a Bizottság határozatainak előkészítésében és elvégzi AI Act szerinti értékeléseket.
 • Biztosítja, hogy ha egy MI-rendszer más EU-s jogszabály hatálya alá tartozik, az említett jogszabályok felügyelete és végrehajtása teljes mértékben össze legyen hangolva az AI Act felügyeletével és végrehajtásával.
 • Támogatja a tiltott MI-gyakorlatokra és a nagy kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok végrehajtását.

2. Az AI Act hatékony végrehajtásának elősegítésével kapcsolatos feladatok

Az AI Act hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében az AI Office további feladatai az alábbiak:

 • Segíti a Bizottság munkáját a vonatkozó bizottsági határozatok, valamint a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében.
 • Elősegíti az AI Act egységes alkalmazását.
 • Segíti a Bizottság munkáját az AI Act gyakorlati végrehajtását támogató útmutatók és iránymutatások előkészítésében, valamint egyéb támogató eszközök – például szabványosított protokollok és bevált gyakorlatok – kidolgozásában.
 • Segíti a Bizottság munkáját a szabványosítási kérelmek kidolgozásában, a meglévő szabványok értékelésében és az AI Act végrehajtásához szükséges közös előírások előkészítésében.
 • Hozzájárul az MI-vel kapcsolatos szabályozói tesztkörnyezetek létrehozásához és működtetéséhez szükséges technikai támogatás, tanácsadás és eszközök biztosításához, valamint adott esetben részt vesz az ilyen tesztkörnyezeteket kialakító nemzeti illetékes hatóságokkal való koordinációban.
 • Értékeléseket és felülvizsgálatokat végez, továbbá elkészíti az AI Act-hez kapcsolódó jelentéseket.
 • Koordinálja egy hatékony irányítási rendszer kialakítását, többek között az uniós szintű tanácsadó szervek felállításának előkészítése, valamint az érintett nemzeti hatóságok és egyéb nemzeti szintű szervek létrehozásának nyomon követése révén.
 • Titkárságot biztosít a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Testület és alcsoportjai számára, valamint adminisztratív támogatást nyújtson a tanácsadó fórum és adott esetben a tudományos testület számára, többek között az igazgatási struktúra biztosítása, ülések szervezése és a vonatkozó dokumentumok elkészítése révén.
 • A nemzetközi megközelítések figyelembevételével ösztönzi és támogatja az uniós szintű gyakorlati kódexek és magatartási kódexek kidolgozását, valamint kövesse nyomon és értékelje a gyakorlati kódexek végrehajtását.

3. Együttműködés az érdekelt felekkel

Feladatainak ellátása során az AI Office együttműködik az érdekelt felekkel:

 • Együttműködési fórumokat hoz létre az MI-modellek és -rendszerek szolgáltatói számára a bevált gyakorlatok előmozdítása, valamint a magatartási kódexek és a gyakorlati kódexek kidolgozásához való hozzájárulás érdekében.
 • Rendszeres konzultációkat folytat az érdekelt felekkel, többek között a tudományos közösség és az oktatási ágazat szakértőivel, a polgárokkal, a civil társadalommal és a szociális partnerekkel, hogy információkat gyűjtsön az AI Act hatékony végrehajtásának elősegítésével kapcsolatos feladatai ellátásához.
 • Létrehozza a nyílt forráskódú közösséggel való együttműködés fórumát a nyílt forráskódú MI-modellek és -rendszerek biztonságos fejlesztésére és használatára vonatkozó bevált gyakorlatok azonosítása és kidolgozása céljából.

4. Ágazatközi együttműködés a Bizottságon belül

Feladatainak ellátása során az AI Office együttműködik a Bizottság más érintett főigazgatóságaival és szolgálataival, nevezetesen az algoritmusok átláthatóságával foglalkozó európai központtal az általános célú MI-modellek és -rendszerek értékelése és tesztelése tekintetében. Ezen túlmenően, az AI Office segíti a Bizottság más érintett főigazgatóságainak és szolgálatainak munkáját annak érdekében, hogy könnyebbé váljon az MI-modellek és -rendszerek transzformatív eszközként való használata az uniós szakpolitikák releváns területein, valamint, hogy felhívja a figyelmet a felmerülő kockázatokra.

5. Nemzetközi együttműködés

Végül, fontos megemlíteni azt is, hogy az AI Office feladata még hozzájárulni a Bizottság által harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel az MI vonatkozásában, többek között az innovációs és kiválósági politika tekintetében folytatott nemzetközi együttműködéshez, különösen az alábbiak révén:

 • Az MI felelősségteljes igénybevételének támogatása és a megbízható MI-re vonatkozó uniós megközelítés előmozdítása.
 • Hozzájárulás az MI szabályozásával és irányításával kapcsolatos nemzetközi együttműködéshez.
 • Hozzájárulás az MI-re vonatkozó szabályokról szóló nemzetközi megállapodások végrehajtásához, többek között a tagállamoknak nyújtott támogatás révén.