Mikor száguldhatunk a „szabadalmi szupersztrádán”?

Kétoldalú szabadalmi egyezmények segítenék a gyorsabb szabadalmaztatást. Valóban segítenek?

A PPH rövidítés az angol Patent Prosecution Highway kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés, magyarra „szabadalmi szupersztrádaként” fordíthatjuk. Az egységes EU szabadalom mellett ezt az új fogalmat is meg kell tanulnunk. A PPH szabadalmi egyezmény kétoldalú megállapodáson alapuló együttműködést jelent a résztvevő nemzeti, illetve regionális szabadalmi hivatalok között. Az eljárás külön kérelemre indul, és lehetővé teszi a bejelentők számára a gyorsabb szabadalmi vizsgálatot. Mindez úgy lehetséges, hogy az egyes hivatalok figyelembe veszik, és elfogadják a partner hivatal által már elvégzett munka eredményét.

Az elgondolás, vagyis, hogy ne végezzenek a szabadalmi hivatalok felesleges munkát, alapvetően jó. Sőt, a feltalálók szempontjából is előnyös lehet, hogyha az egyik ország szabadalmi hivatala pozitívan bírálta el a kérelmüket, akkor ezt egy másik ország hivatala is figyelembe veszi. Így csökken az elbírálási idő. Legalábbis elméletben. Mert a második hivatal figyelembe veheti ugyan az első hivatal döntését, de ez nem kötelező számára, így akár eltérő eredményre is juthat. Az első PPH megállapodás 2006-ban született a japán és az USA szabadalmi hivatala között. Ezt a megállapodást azóta számos további követte. Sőt, létezik már globális PPH program is, melyet ez idáig több ország szabadalmi hivatala írta alá. A programban való részvételnek van néhány alapvető követelménye, és azok a hivatalok, amelyek teljesítik ezt, részesei lehetnek. Több ország a PCT nemzetközi szabadalmaztatás keretében benyújtott szabadalmakra is kiterjesztette megállapodását. A magyarok számára elsősorban ezek a megállapodások lehetnének értékesek. Leggyakoribb eset, hogy PCT bejelentésből USA-beli és európai szabadalmi bejelentés születik, és ezek között lehetne a PPH előnyeivel élni.

Nyilvánvaló, hogy a PPH kérelem költségekkel jár, és ezek a költségek csak akkor érik meg, ha a PPH kérvény valóban növeli a szabadalom megadásának esélyét. De valóban növeli? Egyes szabadalmi hivatalok közzétettek olyan statisztikákat, amelyek ezt támasztják alá, más hivatalok azonban nem adtak közre ilyen adatokat. A szabadalmi ügyvivői tapasztalatok vegyesek, akadnak pozitív és negatív példák is. Kanada például élenjár más partner-országok vizsgálati eredményeinek átvételében, oda mindenképp érdemes PPH szabadalmat benyújtani. Más országok viszont – egyezmény ide vagy oda – szívesebben végzik maguk a vizsgálatot, és kételkednek az átvett eredményekben. Az átlagos gyakorlat azért azt mutatja, hogy az időt valóban lerövidíti egy PPH eljárás, körülbelül egy évet lehet spórolni vele. A szabadalmat a bejelentési napjára visszaható hatállyal adják meg. Szabadalombitorlás esetén a bitorlók elleni érdemi fellépéshez azonban jó, ha már megadott joggal rendelkezünk.

Más tapasztalatok szerint bár vonzónak tűnik, hogy a PPH kérelem növeli a szabadalom megadásának esélyeit, a gyakorlatban ez erősen ország függő. Az öt legnagyobb hivatal (US, EP, JP, CN, KR) általában nem veszi kisebb országok hivatalainak eredményeit, így ezeknél kérdéses a kézzel fogható előny, de talán az ő gyakorlatuk is változni fog. Tekintve, hogy még az egész PPH rendszer kiforratlan, átfogó tapasztalatokra várni kell. Aki többet akar megtudni a szabadalmi szupersztrádáról, az a Találd fel magad – avagy a siker szabadalma c. könyvben találhat információt.

Lengyel Orsolya
Pintz és Társai
Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda
www.szabadalmi.hu