Dr. Vinnai Edina – dr. Kovács Tímea: Kutatások a jog és a nyelv kapcsolatáról

A magyar jogi nyelv áttekintő leírását tűzte ki célul az a Miskolci Egyetemen folyó kutatási projekt, amelynek június 22-ei megbeszélésére jelen Jogi szaknyelvi rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogász-nyelvész is meghívást kapott. Az alábbi összefoglalóban a kutatás céljai mellett a „jog és nyelv” (’law and language’) néven ismertté vált szakterület alapfogalmaiba is bepillantást nyújtunk.

A „jog és nyelv” / ’law and language’ – szakterülete az angolszász országokban

A „jog és nyelv” néven ismertté vált kutatások központi témája a jog és a nyelv kapcsolódásának vizsgálata. Ezen interdiszciplináris szakterület a hetvenes években jelent meg az angolszász szakirodalomban. A kezdetektől az egyik legtöbbet kutatott terület a tárgyalótermi diskurzusok vizsgálata (’“courtroom studies’”) volt, amelyhez később csatlakozott – az alkalmazott nyelvészet egyik területeként – az igazságügyi nyelvészet (’“forensic linguistics”’) nevű irányzat.1 Ez utóbbi nyelvész szakértőknek a jogi eljárásokba való bevonását jelenti, akiknek a feladata az írott vagy beszélt szövegek elemzése. (Magyarországon az igazságügyi nyelvészetet a „jog és nyelv” irányzat egyik részterületeként értelmezik.) Végezetül a „jog és nyelv” irányzat harmadik területeként említhetjük a diskurzuselemzést, amelynek keretében a bíróságon vagy más jogi környezetben zajló diskurzus-stratégiákat vizsgálják a kutatók. Emellett le kell szögeznünk, hogy a terület számos leágazással és irányzattal bővül napjainkban is.

A „jog és nyelv” – szakterülete Magyarországon

Magyarországon jelentős késéssel indultak el a jog és a nyelv lehetséges kapcsolódási pontjait vizsgáló kutatások: az 1960-as évektől kezdődően jellemzően a nyelvészek szakterületeként, először az írott jogi nyelv vizsgálatára fókuszáltak. Ezt követően az 1980-as évek végén megkezdődött a beszélt jogi nyelv vizsgálata is, akkor már nyelvészek és jogászok részéről egyaránt.2

A Miskolci Egyetemen folyó „jog és nyelv”- kutatás

Az első olyan empirikus kutatás, amelynek deklarált célja a beszélt jogi nyelv vizsgálata volt, a Miskolci Egyetem két tanszékének együttműködésében zajlott 2000-2003 között. A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék szervezésében, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatóinak közreműködésével végzett FKFP kutatás eredményei a Nyelvében a jog című tanulmánykötetben jelentek meg 2010-ben (Miskolc: Bíbor Kiadó).

2014 szeptemberében ugyancsak a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékén, Prof. Dr. Szabó Miklós vezetésével indult „A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére” című OTKA kutatás (K-112172), amelynek keretében jogászok, nyelvészek és informatikusok dolgoznak együtt négy éven keresztül. A kutatás fő célkitűzése a magyar jogi nyelv áttekintő leírása, valamint annak vizsgálata, hogy a különféle jogi szövegek és a jogi környezetben zajló nyelvhasználat hogyan befolyásolja a tisztességes eljárás érvényesülését. A kutatócsoport jelenlegi tagjai: Gedeon Magdolna, Kurtán Zsuzsa, Pázmándi Kinga, Sajgál Mónika, Szendi Attila, Vincze Veronika, Vinnai Edina, Ződi Zsolt, akikhez időközben külső segítőként csatlakozott még Dobos Csilla, Farkasné Puklus Márta és Markovich Réka, továbbá joghallgatók is részt vesznek a kutatás megvalósításában.

A kutatócsoport 2016. június 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán tartotta soron következő megbeszélését. A megbeszélésre meghívást kapott Ábrahám Márta, az OBH Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának vezetője; Balogh Dorka nyelvész, jogi szaknyelv oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és nyelv kutatócsoportjának vezetője; Sárosi-Márdirosz Krisztina, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, fordító, tolmács; Tamás Dóra Mária nyelvész, a TERMIK kutatócsoport tagja; Tóth Judit, a Szegedi Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének vezetője; és Varga Marianna, a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD hallgatója mellett Kovács Tímea, jelen rovat vezetője is. Szabó Miklós a megbeszélés egyik céljaként a jogi nyelvvel foglalkozó jogászokkal és kutató szakértőkkel való szakmai együttműködés kiépítését, a kutatócsoport tagjainak és a kutatás célkitűzéseinek bemutatását jelölte meg.

A jelenleg folyó kutatás első eredményeit A jog nyelvi dimenziója című kötet tartalmazza (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2015.).

Jelen rovat egyik célja

Ahogyan jelen Jogi szaknyelvi melléklet indulásakor, azaz 2011-ben kitűzött céljaink között is szerepel, a jog és a nyelv (’law and language’) határterületének elméleti és gyakorlati szempontból történő feldolgozásáról, így ezen kutatási projekt további eredményeiről, a szakterületet érintő eseményekről és újdonságokról a továbbiakban is beszámolunk.

A szerzőkről:

dr. Kovács Tímea kutatási területei: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása, egységes európai jogi terminológia, a jog és nyelv kapcsolódási pontjainak elemzése (PhD kutatások). A területen elsőként, 2010-ben indult blogjában jelenleg több mint 200 bejegyzés olvasható az angol jogi nyelvezettel kapcsolatban felmerült jogi és nyelvi problémákról illetve azok megoldásairól. Jogi angolt oktató tananyagfejlesztő jogász–nyelvész, a “Jogi Angol Könnyedén” tananyagok fejlesztője, a Jogi szaknyelvi könyvek sorozatban megjelent „Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga” című könyv szerzője, a PPKE JÁK Jog és nyelv kutatócsoportjának tagja. Hét évnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, publikál, lektorál.

Dr. Vinnai Edina PhD kutatási területei: Doktori értekezését „Nyelvhasználat a jogi eljárásban” címmel készítette és védte meg 2011-ben. Azóta is rendszeresen publikál a jog és nyelv kutatási területhez kapcsolódó témakörökben, különösen az angol nyelvű szakirodalom feldolgozásával, a hazai kutatások nyomon követésével és a büntetőeljárásban tapasztalható nyelvi jelenségekkel foglalkozik. 2015-ben Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító végzettséget szerzett a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője, oktatóként a jogszociológia és politikai szociológia területén publikál.

1. VINNAI Edina: AZ ELSŐ „JOG ÉS NYELV” KUTATÁS HAZÁNKBAN – THE FIRST ’LAW AND LANGUAGE’ RESEARCH IN H UNGARY In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc,IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp.60-67.
2. VINNAI Edina 2014a. A magyar jogi nyelv kutatása. Glossa Iuridica. A magyar nyelv és a magyar jogi műnyelv megújulása. 1.évf. 1.29–48.