Jogi szaknyelv


Dr. Kiss Nikolett: A választottbírósági rendelkezés angol nyelvű megfogalmazásáról

Dr. Kovács Tímea - 2012. május 17.

Kiss Nikolett, a Kúria tanácsjegyzője az alábbi cikkében a választottbírósági klauzula angol nyelvű megfogalmazásához nyújt hasznos tanácsokat szakmabeliek, jogászok és az érdeklődők számára. Emellett ír az egyes nemzetközi választottbíróságok által ajánlott minta klauzulákról.

Hazánkban a leginkább elterjedt ADR típusú konfliktus megoldási módszer a választottbírósági eljárás (angolul: arbitration).

A választott bírósági eljárás az alábbi okok miatt válhat méltó alternatívájává a hagyományos igazságszolgáltatásnak:

  • A felek szabadon határozhatják meg a választottbírósági eljárás során használt nyelvet.
  • A választottbírósági eljárás egésze zárt ajtók mögött zajlik.
  • A felek számára adott a lehetőség, hogy olyan választottbíró(k) elé vigyék az ügyüket, aki az adott jogterületen kiemelkedően nagy szakértelemmel rendelkezik.
  • A válaszottbírósági eljárás szabályai sokkal rugalmasabbak, mint a bírósági eljárásé.
  • Az eljárás költségei jóval alacsonyabbak lehetnek, mint a hagyományos igazságszolgáltatásé.
  • A választottbírósági eljárás hamarabb befejeződik, mint a bírósági eljárás.
  • A választott bírósági döntések végrehajtása a külföldi választott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt és az 1962. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezménynek köszönhetően „könnyebben” és egyszerűbben kikényszeríthetőek.

Az egyre szélesebb körűvé váló nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően (is) nő a gyakorlati haszna annak, ha a szerződő felek már a megállapodásukban lefektetik azt, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén milyen módon kívánják rendezni a konfliktusukat. Az alábbiakban arra vonatkozóan szeretnék gyakorlati útmutatót nyújtani, hogy miképpen fogalmazható meg szakszerűen angolul az ún. választottbírósági rendelkezés (arbitration clause).

Ezen rendelkezések rendszerint annak meghatározásával kezdődnek, hogy a felek mely esetekben kívánnak élni a választottbírósági eljárás lehetőségével:
• All claims and disputes arising under or relating to this agreement are to be settled by binding arbitration. – Minden a jelen szerződés kapcsán felmerülő jogvita választottbírósági úton rendezendő, amely a Felekre nézve kötelező erővel bír.

Az alábbi példák a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat részletezik, amelyek a következők lehetnek: a szerződés létezése (existence), joghatása (effect), érvényessége (validity), felmondása (termination), értelmezése (interpretation), végrehajtása (execution), teljesítése (performance), alkalmazása (application, operation), breach (megszegése).
• All disputes arising between the Partners as to the interpretation, operation, or effect of any clause in this deed or any other difference arising between the Parties, which cannot be mutually resolved, shall be referred to the arbitration to (…) (ide a választottbíróság megnevezése kerül). – A Felek között a jelen szerződés értelmezésével, alkalmazásával, joghatásaival kapcsolatban felmerülő – közös megegyezéssel nem rendezhető – jogvitát (… ) választottbíróság útján rendeznek.
• If any dispute arises between the Parties relating to the application, interpretation, implementation or validity of this agreement, the Parties agree to resolve the dispute by arbitration. – A Felek megegyeznek abban, hogy minden a jelen szerződés alkalmazásával, értelmezésével, végrehajtásával, érvényességével kapcsolatban felmerülő jogvitát választottbíróság útján oldanak meg.
• Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract including any question regarding its existence, interpretation, validity, breach or termination or the business relationship created by it shall be referred to and finally resolved by arbitration. – A Felek minden a szerződés létezésével, értelmezésével, érvényességével, megszegésével, felmondásával, illetve a Felek közötti üzleti kapcsolattal összefüggésben felmerülő vita, ellentét, igény esetén választottbírósághoz fordulnak, amely azt véglegesen rendezi.

A bevezető rendelkezéseket követően általában meghatározásra kerül a választottbírósági eljárás helyszíne:
• The place of arbitration shall be (…). – A választottbírósági eljárás helyszíne (…).
• The arbitration shall be held in (…). – A választottbírósági eljárás (…)-n lesz megtartva.

Lehetőség van arra, hogy a felek meghatározzák azt, mely választottbírósági eljárási rendelkezéseknek kívánják magukat alávetni:
• The arbitration shall proceed in accordance with the provisions of (…). - A választottbírósági eljárás során a (…) rendelkezések alkalmazandóak.

A felek megállapodásukban a választottbíróságra nézve kötelező érvényű eljárási szabályokban is megállapodhatnak:
• There shall be (…) arbitrators. – A választottbírók száma (…).
• The language of the arbitration shall be (…). – A választottbírósági eljárás nyelve (…).
• An oral hearing need not be held. – Nem szükséges személyes meghallgatást tartani.

Fontos tartalmi elem az ilyen klauzuláknál annak megerősítése, hogy a felek a választottbírósági döntést magukra nézve kötelezőnek ismerik el:
• The decision of the arbitrator shall be binding on the Partners. – A választottbíróság döntése a Felekre nézve kötelező.
• The decision of the arbitrator shall be final and binding on the Parties. – A választottbíróság döntése végleges és a Felekre nézve kötelező erővel bír.

Előfordulhat, hogy a felek nem a szerződéskötésük időpontjában, hanem azt követően, a jogi konfliktus felmerülésekor döntenek úgy, hogy választottbírósági eljárás útján kívánják rendezni a vitájukat:
• We, the undersigned Parties, hereby agree to submit to arbitration administered by (…) the following controversy: (…) (az ügy rövid leírása). – Mi, alulírott Felek, megegyezünk abban, hogy az alábbi jogvitánk kapcsán részt veszünk a (…) választottbíróság eljárásában. (az ügy rövid leírása)

A választottbírósági eljárások között - és így a választottbírósági klauzulák között is – akként is különbséget tehetünk, hogy maga a választottbíróság ún. intézményes vagy pedig egy ad hoc jellegű szervezet. Napjainkban már számos ismert és elismert választottbíróság létezik, így például:

Ezen választottbíróságok általában közzétesznek egy ún. sample clause-t, amely mintául szolgál a választottbírósági kikötés megfogalmazásakor. Az alábbiakban pár ilyen „mintát” ismertetnék:

  • LCIA

Jövőben, esetlegesen felmerülő jogvita esetén: (Future dispute)

Any dispute arising out or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.
The number of arbitrators shall be (one/three).
The seat, or legal place, of arbitration shall be (Cíty and/or Country).
The langauge to be used in the arbitral proceedings shall be (…).
The governing law of the contract shall be the substantive law of (…).

Már létező, felmerült jogvita esetén: (Existing dispute)
A dispute having arisen between the parties concerning (…), the parties hereby agree that the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules.
The number of arbitrators shall be (one/three).
The seat, or legal place, of arbitration shall be (City and/or Country).
The language to be used in the arbitral proceedings shall be (…).
The governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of (…).

  • ICC

All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

Megemlítendőek még az ún. ad hoc jellegű választottbíróság, amikor maga a választott bíróság csak az adott jogvita elbírálásának céljából áll fel és nincsenek intézményes eljárási szabályai. Ebben az esetben a választottbírósági klauzulában általában a felek az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) válaszottbírósági szabályzatának vetik alá magukat (UNCITRAL Arbitration Rules):
• Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitrationin accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.

A fentiek alapján összefoglalásképpen megjegyzendő, hogy a választottbírósági klauzula megfogalmazásakor alapvetően két szempontot kell figyelembe venni:
• A felek között a jogvita már kialakult (existing dipute) vagy pedig a felek egy bizonyos jogviszonyból származó esetlegesen felmerülő konfliktusuk esetén kívánnak választottbírósághoz fordulni (future dispute).
• A felek mely választottbíróság eljárásának kívánják magukat alávetni.

www.drkovacstimea.hu
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.