Jogi szaknyelv


Dr. Kiss Nikolett: A mediációs szerződés rendelkezéseinek angol nyelvű megfogalmazásáról II.

Dr. Kovács Tímea - 2012. augusztus 29.

Kiss Nikolett (a Kúria tanácsjegyzője) az angol nyelvű mediációs szerződésről szóló cikke második részében folytatódik az egyes mintaklauzulák bemutatása, amelyben az érdeklődő jogász (és szakfordító) a mediációs eljárás helyszínéről és időpontjáról, időtartamáról, a mediátor felelősségéről és a költségviselésről szóló rendelkezésekről olvashat.

IV. A mediációs eljárás helyszíne, időpontja

 • The mediation will take place on … (date) at … (place) starting at … - A mediációs eljárás …-án …-kor … (helyszín) kezdődik.
 • The Parties and their representatives shall attend the mediation at … - A Felek és képviselőik … (helyszín) megjelennek a mediációs eljáráson.

Általában itt kerül feltüntetésre az is, hogy a mediációs ülések milyen formában kerülnek megtartásra:

 • It is understood that most mediation sessions will involve both Parties in joint session with the Mediator, but separate meetings may be held between the Mediator and one of the Parties. – A mediációs ülések megtartására általában a Felek részvételével kerül sor, azonban tartható olyan mediációs ülés is, amelyen csupán az egyik Fél vesz részt a Mediátorral.

V. A mediációs eljárás bizalmassága
Fontos eleme a mediációs eljárásnak, hogy annak egésze bizalmasan kezelendő, az ott elhangzottak a Felek és a mediátor között maradnak.

 • It is understood between the Parties and the Mediator that the mediation will be strictly confidental. – A Felek és a Mediátor tisztában vannak azzal, hogy a mediációs eljárás szigorúan bizalmas.
 • All documents or other information produced for, or arising in relation to, the mediation will be privileged and will not be admissible as evidence. – Minden dokumentum, valamint minden a mediációs eljárás során felmerülő információ bizalmasan kezelendő, azok egy esetleges bírósági eljárás során bizonyítékként nem használhatóak fel.

VI. A mediációs eljárás időtartama
A mediációs megállapodásokban általában feltüntetésre kerül, hogy meddig tart a mediációs eljárás.

 • Mediation shall continue until terminated by one of the Parties. Mediation may be terminated if the Parties reach agreement or if a Party (or the Mediator) decides that the issues cannot be resolved by mediation and wishes to terminate mediation. – A mediációs eljárás addig tart, amíg megállapodás nem születik a Felek között, vagy pedig addig, amíg valamelyik Fél (vagy maga a Mediátor) ki nem jelenti, hogy az adott vita mediáció útján nem rendezhető és kéri az eljárás befejezését.

VII. A mediátor felelőssége
Általában a mediációs megállapodásokban található egy olyan passzus, amely kizárja az eljáró mediátor felelősségét. Ez a következőképpen fogalmazható meg:

 • The Parties agree that the Mediator shall not be liable to the Parties in contract, tort or otherwise howsoever except for fraud or fraudulent misrepresentation. – A Felek megegyeznek abban, hogy a Mediátor nem tehető felelőssé a Felek megállapodásából származó károkért, szerződésen kívüli károkozásért, vagy bármi másért. Ez a rendelkezés nem mentesíti a Mediátort a csalással, félrevezetéssel okozott károk megtérítése alól.
 • The Mediator will not be held liable to the Parties for any act or omission arising, directly or indirectly, in connection with the services she/he provides as mediator unless she/he has acted in bad faith. – A Mediátor nem felelős a Feleknek a mediácóval kapcsolatban, közvetlenül vagy közvetve okozott, tevékenységéből, mulasztásából felmerülő károkért. Abban az esetben azonban nem mentesülhet a Mediátor a felelősség alól, ha rosszhiszeműen járt el.

VIII. Költségek
A mediációs szerződésben meg kell egyezni arra vonatkozóan is, hogy a mediációval kapcsolatban felmerült költségeket a Felek miként viselik. Egyrészt meg kell állapodni a mediátor/ a mediáció költségéről, másrészt a költségek megosztásának módjáról is.
A mediátort megillető díjazás a következőképpen kerülhet megfogalmazásra:

 • It is agreed that the Mediator will be paid at the rate of … per hours, plus disbursements, for all work done during the mediation, including meetings, telephone calls, correspondence, and other services. – A Mediátor díjazása … óránként, valamint ezenfelül a készkiadásai – a mediációs eljárás során például: a találkozókkal, telefonálással, levelezéssel és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségek, - is fedezendők.

A költségek viselésének módjáról szóló rendelkezés:

 • The Parties agree that each will be responsible for a proportionate share of the fees of the Mediator, which will be paid within 30 days of completion or termination of the mediation. – A Felek megegyzenek abban, hogy a Mediátor költségeit egyenlő arányban viselik és azt a mediációs eljárás befejezésétől számított 30 napon belül kifizetik.
 • The Parties is liable jointly and severally for the payment of the Mediator’s fees. – A Felek egyetemleges felelősség terheli a Mediátor részére megfizetendő díj tekintetében.

IX. Dátum, aláírás
A mediációs megállapodás zárásaként fel kell tüntetni a dátumot, valamint a Feleknek alá kell írniuk a megállapodást.

Jelen tanulmány kiegészítéseként az alábbi oldalon egy eredeti, amerikai típusú ’mediation agreement’ (’Agreement to mediate’) –minta olvasható, amelyet a Hamline University School of Law és a Cardozo Mediation Clinic mediációval foglalkozó professzorai állítottak össze.
http://drkovacstimea.hu/blog.php?…
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.