Jogi szaknyelv


Dr. Kovács Tímea: Az ügyészségi alkalmazottak angol nyelvi elnevezéseiről

Dr. Kovács Tímea - 2012. december 6.

Jelen bejegyzés az ügyészségekről, különösen az ügyészségi alkalmazottak angol nyelvi elnevezéseiről szól, és dióhéjban áttekintést nyújt a hatályos jogszabályok egyes releváns rendelkezéseiről.

2012. jan. elsejével lépett hatályba az ügyészségekről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és az ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló CLXIV. törvény. Ez utóbbi jogszabály 1. §-a értelmében ügyészségi alkalmazott az ügyész, az alügyész és az ügyészségi fogalmazó1. Tekintsük át a felsorolt ügyészségi alkalmazottak angol nyelvi megfelelőit2.

A legfőbb ügyész

A törvény szerint a fent felsorolt alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört a legfőbb ügyész gyakorolja3. Ezen tisztség angol nyelvi megfelelője a ’Prosecutor General of Hungary’.

Ügyész

Az CLXIV. törvény 11. § (1) bekezdése szerint ügyésszé (angol nyelven ’prosecutor’) azt a cselekvőképes magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek egyetemi jogi végzettsége van, és külön jogszabály szerint jogi szakvizsgával rendelkezik. Emellett a törvény előír még további gyakorlattal összefüggő követelményeket. A katonai ügyész a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje, angol elnevezése ’military prosecutor’.

Alügyész

2012. jan. 1-től az ügyészségről szóló törvény szerint az ügyészségi titkár elnevezés helyett a magyar jogi szaknyelvben jelenleg az alügyész elnevezés alkalmazandó. Az alügyész kinevezésének a jogi végzettségen túl további feltétele, hogy „a kinevezendő személy három év joggyakorlattal és külön jogszabály szerinti jogi szakvizsgával rendelkezzék”. Eszerint az alügyész a hierarchiában elfoglalt helye szerint az ügyész (’prosecutor’) alatt, de a fogalmazó felett helyezkedik el. Az alügyész angol nyelvi megfelelője, fordítása a ’junior prosecutor’.

Ügyészségi fogalmazó

Az ügyészségi fogalmazókról és az alügyészekről részletesen a 2011. évi CLXIV. törvény XIV. fejezete rendelkezik. Ennek értelmében ügyészségi fogalmazóvá azt a cselekvőképes magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek egyetemi jogi végzettsége van. Eszerint Magyarországon az ügyészségi fogalmazó az ügyészségen mintegy „jelölti” szerepet tölt be, azaz a jogi egyetem elvégzése után gyakorlatot szerez. Ennek az angol jogi szaknyelvben, hierarchiában a ’trainee’-szint feleltethető meg, így nevezhető általánosan szólva ’legal trainee’-nek4 vagy specifikusabban ’ trainee prosecutor’ -nak.

Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu

1. Emellett ide sorolandó az érdemi feladatot végző ügyintéző (a tisztviselő), az ügyviteli feladatot végző foglalkoztatott (írnok) és más ügyészségi dolgozó (fizikai alkalmazott).
2. A jogi angol iránt érdeklődők számára az ügyészségek angol nyelvű elnevezéséről, az ügyészség egyes szerveiről, az alkalmazottak képzéséről részletesebben angolul az alábbi oldalon olvasható: http://drkovacstimea.hu/blog.php?…
3. The prosecutors may be given order by the Prosecutor General and by the superior prosecutor exclusively.
4. Ez az Egyesült Királyság ügyészségének honlapján is megtalálható: http://www.cps.gov.uk/careers/
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.