Jogi szaknyelv


Dr. Kovács Tímea: A termőfölddel és a földtulajdonnal kapcsolatos fogalmak angol nyelvi megfelelői

Dr. Kovács Tímea - 2013. január 24.

A bejegyzés aktualitása, hogy a Magyarországnak az Európai Uniós tagságából eredő kötelezettsége miatt a hazai termőföldpiacot legkésőbb 2014. május 1-éig meg kell nyitnia a tagállamok állampolgárai számára. Ennek érdekében jelenleg is folyamatban van a hatályban lévő termőföldről szóló törvény módosítása, az új földtörvény koncepciójának kidolgozása, amelyet az EU és a külföldi sajtó1 is figyelemmel kísér. Jelen bejegyzés több ehhez kapcsolódó jogi terminusról, nevezetesen termőföldet és kapcsolódó jogterületet érintő angol jogi terminológiáról szól.

A magyar szabályozási háttér, alapvetések

A termőföldről szóló 1994. évi. LV. törvény Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti időszakban lépett hatályba. A hazai gazdaságok érdekében tett lépésként e törvény a külföldi magán- és jogi személyeket kizárta abból a lehetőségből, hogy termőföld tulajdonjogát megszerezzék. Ezen alapvetés angolul történő kifejezése történhet a következőkkel: ’individuals and legal entities are banned from buying farmland or agricultural land’ vagy körbeírható a ’purchasing Hungarian agricultural land by foreigners is fully prohibited’ mondatrésszel is.

Ugyan az eredeti határidőt az EU meghosszabbította2 (’prolonge’), de Magyarországon a termőföldekre vonatkozó jelenlegi tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások legfeljebb 2014. április 30-ig tarthatóak fenn. A moratórium (’moratorium’) közelgő lejárta a hazai földtulajdoni, földhasználati viszonyok teljes újragondolását, rendezését és a közösségi normákhoz illeszkedő szabályozását teszi szükségessé. Ezen kötelezettség leírása lehetséges a ’comply with E.U. regulations’ szerkezettel.

A magyar jogi terminológia és kapcsolódó angol kifejezések

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül egy rövid lista - szószedet erejéig áttekintjük a vonatkozó magyar és angol jogi terminológiát, illetve a jogterülethez kapcsolódó fogalmakat, hasznos kifejezéseket, amelyek a témával foglalkozó vagy tájékozódni kívánó jogászok számára hasznosak lehetnek. A lista elején egyszerűbb, utána magasabb szintű kifejezések találhatóak. További a témához kapcsolódó szószedet és a szavak angol nyelvű szövegkörnyezetbe ágyazva ezen oldalon (http://drkovacstimea.hu/blog.php?…) olvashatóak.

Megelőzően kiemelnék néhány érdekes, gyakran használt kifejezést, amely jelen témához kapcsolódik. Az egyik az angol ’agritourists’, amely alatt azon személyt értik, aki külföldön él ugyan, de egy szomszédos országban vásárol vagy bérel termőföldet (’someone who live abroad, f.e. in Austria but buy or lease land in Hungary’).

A másik gyakran előforduló szóösszetétel a ’pocket contract’, amely az angol szóösszetételhez hasonlóan magyarul is zsebszerződésként ismert. Ezen fogalom jogszabályban nem került definiálásra, az előzőhöz hasonlóan szintén nem kifejezetten jogfogalom, nem jogi kategória. A köznyelv zsebszerződésnek nevezte el azokat a szerződéseket, amelyek a jogszabály megkerülésére szolgálnak. A termőföld vonatkozásában a zsebszerződés azt jelenti, hogy „a termőföld tulajdonjogát a háttérben olyan személyek szerzik meg, akiknek a szerzőképessége kizárt, vagy meghaladja területmértéket vagy aranykorona-értéket a szerzés. Így nemcsak külföldi állampolgárok kötnek zsebszerződéseket, hanem a magyar állampolgárok is.”3 Angolul is meghatározhatjuk: ’these are informal deals, under which those who would like to buy land but legally cannot have allegedly agreed with Hungarian owners to buy their land on pre-arranged conditions when the moratorium expires’.

Az említett, szubjektíven összeállított rövid angol-magyar szószedet és kifejezéstár

real property - ingatlan

land – föld

owner - tulajdonos

arable land – művelhető terület, szántóföld

land ownership – földre vonatkozó tulajdonjog

land law - földtörvény

cadastral register (cadastre) – ingatlan-nyilvántartás

easement – használati jog, szolgalom

the Ministry of Rural Development – a vidékfejlesztési minisztérium

the agriculture ministry – a mezőgazdasági minisztérium

the rural development minister – a vidékfejlesztési miniszter

foreign farmers and landowners – külföldi földművesek és földtulajdonosok

the possibility for foreigners to acquire farmland – külföldiek számára termőföld megszerzésére való lehetőség

to extend a moratorium on purchases of farm land by foreigners – meghosszabbítani a külföldiek általi termőföld-vásárlásra vonatkozó moratóriumot

a proposed bill - törvényjavaslat

a moratorium granted by the European Commission – az Európai Bizottság által adott moratórium

comply with E.U. regulations – az EU közösségi normáinak megfelelni, ahhoz illeszkedően szabályozni

the Hungarian land protected – a védett magyar föld

average land price per hectare of … forints – átlagos földár hektáronként … Ft

the right to use some land that someone leases – földhasználati jog azon termőföld tekintetében, amelyet valaki bérbevesz

sales of farmland to non-Hungarian E.U. nationals – termőföld adásvétele nem-magyar EU állampolgárok részére

Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu

1. Példának okáért a The New York Times októberi 30-i száma, a cikk címe: ’Hungary Seeks to Protect Landownership’, by Palko Karasz.
2. ’Commission grants Hungary extension of transitional period for the acquisition of agricultural land’, Reference: IP/10/1750 Event Date: 20/12/2010
3. Kozma Ágota: Zsebszerződések In: Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám 72 – 77. old. 2011.
4. További a témához kapcsolódó hosszabb szószedet és szövegek ezen oldalon (http://drkovacstimea.hu/blog.php?…) olvashatóak.
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.