Subpoena

A Subpeona Blog célja az összetett büntetőjogi szabályok laikus jogkeresők számára történő érthetővé tétele, valamint olyan problémás területek részletes elemzése, mint a kegyelmi kérvény, súlyosbító és enyhítő körülmények, óvadék, vádalku, kábítószerrel visszaéléssel kapcsolatban az elterelés, valamint a feltételes szabadságra bocsájtás. A rovat mindemellett figyelemmel kíséri az esetleges jogszabályváltozásokat, illetve azok gyakorlati következményeit.

A blog szerzője, Dr. Jáki Zoltán Gábor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán szerzett diplomát, 2007-óta elsősorban büntető ügyekkel foglalkozó ügyvédjelöltként dolgozik.

Kérdéseiket feltehetik a buntetojog@jogiforum.hu e-mail címen is.


A feltételes szabadulás lehetősége végrehajtandó szabadságvesztésből

Dr. Jáki Zoltán Gábor - 2012. február 9.

Feltételes szabadságra az bocsájtható, aki, büntetés végrehajtása alatt kifogástalan magatartására tanúsított, készséget mutat arra, hogy szabadulása után törvénytisztelő életmódot fog folytatni, illetve alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető és végrehajtandó szabadság vesztéséből meghatározott időt kitöltött. Hogy ez az idő mennyi, az attól függ az elítélt határozott vagy határozatlan tartalmú büntetését tölti, illetve attól, hogy azt fogház, börtön, vagy fegyház végrehajtási fokozatban tölti-e. Mind határozott mind határozatlan, tehát életfogytig tartó szabadságvesztés esetén helye lehet feltételes szabadságra bocsátásnak.

tovább

A büntetés kiszabása során értékelhető enyhítő illetve súlyosító körülmények

Dr. Jáki Zoltán Gábor - 2012. január 11.

A büntetőeljárásban a bíróság, amennyiben büntetést szab ki, akkor azt a törvény idézett rendelkezése szerint teszi meg: „a büntetést a törvényben meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez. Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke irányadó. A középmértéket akként kell megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ közötti különbözet felét kell hozzáadni.

tovább

Az elterelésről

Dr. Jáki Zoltán Gábor - 2012. január 11.

Az elterelés hivatalos neve, kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő részvétel (továbbiakban elterelés). Ez lényegét tekintve egy büntethetőséget megszüntető ok, olyan személlyel szemben, aki kábítószerrel élt vissza, melynek szabályozását az alábbiakban foglalom össze.

tovább
A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.