Subpoena


Az elterelésről

Dr. Jáki Zoltán Gábor - 2012. január 11.

Az elterelés hivatalos neve, kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő részvétel (továbbiakban elterelés). Ez lényegét tekintve egy büntethetőséget megszüntető ok, olyan személlyel szemben, aki kábítószerrel élt vissza, melynek szabályozását az alábbiakban foglalom össze.

Az elterelésen való részvételre jogosultak, akik csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termesztenek, előállítanak, megszereznek vagy tartanak. Csekély mennyiség esetén nem lényeges, hogy az elkövető kábítószer függő–e, az elterelésen való részvétel lehetősége szempontjából. .Ugyanakkor, ha a már meghaladja a csekély mennyiséget, de a jelentős mennyiséget nem éri el az elterelés lehetőségével már csak kábítószerfüggő személy élhet, az előzőleg felsorolt törvényben tilalmazott magatartásokon (termeszt, előállít, megszerez, tart) túl, akkor is, ha az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz. A kábítószerfüggő személy továbbá akkor is jogosult az elterelésen való részvételre, ha az imént felsorolt cselekményekhez kapcsolódóan követ el kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt.

Az elterelés, mint büntethetőséget megszüntető ok akkor alkalmazható, ha az elkövető legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt és ezt okirattal igazolja. Az igazoló okirat kiállítására az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes hatósága, a kábítószer-élvezők gyógykezelésére szakosodott egészségügyi intézmény szakorvosa, vagy a megelőző, felvilágosító szolgálat szakemberei jogosultak.

Az elterelés menetét a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelete szabályozza.
Az érintett személy az elterelést megelőzően előzetes állapotfelmérésen vesz részt, ahol megállapítják a függősége súlyosságát. Nincs szükség előzetes állapotfelmérésre, ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során igazságügyi orvosszakértő megállapította. Ebben az esetben a vélemény kiadásától számított hat hónapon belül az elterelés azonnal megkezdhető. Az elterelésen való részvétel önkéntes. Amennyiben az érintett ezt vállalja attól függően a büntetőeljárás milyen szakaszban tart a következők lehetségesek:

  • Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást,
  • az ügyész a vádemelést egyévi időtartamra elhalasztja,
  • a bíróság az eljárást egyévi időtartamra felfüggeszti,

Az elterelésben részt vevő személynek fel kell keresnie valamely elterelésben részt vevő intézményt, amelyik értesíti az ügyben eljáró hatóságot az elterelés megkezdéséről. Az elterelés hat hónapos időtartalma alatt kéthetenként átlagosan két órás foglalkozáson kell részt venni. Az elterelés folyamatos kell, legyen. Folyamatosnak minősül, ha két megjelenés között legfeljebb harminc nap tel el. Amennyiben elháríthatatlan, az érintett személy önhibáján kívül felmerülő, igazolt külső ok miatt két megjelenés között harminc napnál hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó időtartam a hat hónapos időtartamba nem számít be, de a szolgáltatás folyamatosságát nem szakítja meg. Amennyiben az elterelés eredményes volt, erről a szolgáltatást nyújtó intézmény közokiratnak minősülő igazolást állít ki, amit az érintett személynek az ügyben eljáró hatósághoz kell benyújtania. Az igazolás alapján a büntetőeljárás megszüntetésre kerül. Az elterelésen való részvétel ingyenes.

Amennyiben az elterelés eredménytelen volt, a büntetőeljárás folytatódik.
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.