Dr. Goda Mark: Mikor kell kiadni a szabadságot a munkavállaló részére?

Nemsokára itt a Karácsony, sokan már készülnek az ünnepek alatti pihenésre. Az ősszel felgyülemlett megrendelések, megbízások, és az év végére kitűzött határidők miatt számos munkahelyen problémát jelent a szabadságok kiadása.

Mennyi szabadság vihető át az esedékesség évét követő évre? A munkáltató mikor köteles kiadni a fizetés nélküli szabadságról visszatérő kismamák felgyülemlett szabadságát? A szabadság kiadásánál figyelembe kell-e venni a munkavállaló kérését? A Munka Törvénykönyvének a szabadság kiadásával kapcsolatos szabályaiban segítünk eligazodni.

Főszabály

A napokban kérdezte tőlem egy munkavállaló, hogy származhat-e hátránya abból, ha év végéig nem veszi ki a szabadságát. A munkavállalónak értelemszerűen semmilyen hátránya nem származhat ebből, hiszen a szabadságot – az elterjedt szóhasználattal ellentétben – nem a munkavállaló veszi ki, hanem a szabadságot a munkáltató – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – adja ki, méghozzá főszabályként az esedékesség évében. A szabadság akkor sem „veszik el”, ha a munkáltató azt nem adja ki a jogszabályban meghatározott időpontban.

Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni a szabadságot, ha a szabadság igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az 5 munkanapot.

A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. A szabály lényegét a következő példa ábrázolja:

Példa: Ha a munkáltató a szabadságot úgy szeretné kiadni, hogy a munkavállalója például 2014. augusztus 11. – 24. között, azaz 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól, akkor figyelemmel az adott időtartamban lévő 4 pihenőnapra és az augusztus 20. napjára eső munkaszüneti napra, elegendő a munkavállaló számára 9 nap szabadságot kiadni.

Kivétel a főszabály alól

A teljes cikket az alábbi linkre kattintva olvashatja el:

http://www.goda-legal.hu/…alo-reszere/

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
www.goda-legal.hu