Keresetindítási jogról való lemondás

A munkaviszonyomat néhány napja közös megegyezéssel szüntettük meg a munkáltatómmal. Ennek ellenére pert szeretnék indítani a munkáltatómmal szemben, viszont a közös megegyezés tartalmaz egy olyan klauzulát, amely szerint a felek lemondanak a perindítás jogáról. Ilyenkor mit lehet tenni?

Gyakori eset, hogy a felek a munkaviszony közös megegyezéssel való megszűntetésekor írásban rögzítik, hogy egymással teljes mértékben elszámoltak, egymással szemben semmilyen igényt a jövőben nem támasztanak, és egymással szemben pert nem indítanak. Az Mt. irányadó rendelkezése alapján a munkavállaló a munkaviszonyból származó igények érvényesítése érdekében a munkáltatóval szemben munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban a keresetlevelet 30 napon belül lehet előterjeszteni az illetékes munkaügyi bíróságon. Az Mt. ezen rendelkezése kógens, azaz eltérést nem megengedő szabály. Ha tehát a felek ennek ellenére megállapodnak abban, hogy a keresetindítási jogukról lemondanak, úgy a megállapodás e kikötése semmis, hiszen munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik.