Tartozom a munkáltatómnak és emiatt nem adják ki az igazolásokat

Felmondtam a munkaviszonyomat, de még tartozásom van a munkáltatóm felé, ami miatt nem hajlandó kiadni az irataimat/igazolásaimat. A főnököm azt mondta, hogy letagad mindent és legfeljebb majd azt állítja, hogy kiadta az igazolásokat, de én elhagytam. Valóban visszatarthatja az igazolásaimat? Szükségem lenne az iratokra, mert új munkahelyen kezdek hamarosan.

Ha a munkavállalónak tartozása áll fenn a munkáltató felé, a munkáltató – amennyiben a munkavállaló tartozását nem hajlandó rendezni – a munkavállalóval szemben fennálló igényét az Mt-ben foglaltak szerint érvényesítheti. A munkaviszony megszűnésekor az igazolásokat ki kell adni a munkavállaló részére, a munkáltató nem jogosult azokat tartozás esetén sem visszatartani. Ha a munkavállalónak az igazolások késedelmes kiadása vagy visszatartása miatt kára származik, kárigényét a munkáltatóval szemben érvényesítheti. A munkáltatónak pedig bizonyítania kell (pl. a munkavállaló által aláírt átvételi elismervény bemutatásával), hogy az igazolásokat megfelelően határidőben kiadta.