Jogellenes a 30 napot meghaladó betegállomány letelte után közölni a rendes felmondást?

Egy munkavállalónk közel másfél hónapig betegállományban volt. A cégünknél zajló átszervezések miatt a visszatérésének napján azonnal közöltük vele a munkáltató működésével összefüggő rendes felmondást. Egy kollégánk arra hívta fel viszont a figyelmünket, hogy ha egy munkavállaló 30 napot meghaladóan van betegállományban, akkor a felmondási tilalom is 30 nappal meghosszabbodik. Ez helytálló? Ezek szerint nem lett volna szabad a visszatérést követő első munkanapon közölni a rendes felmondást?

A Munka Törvénykönyve korábbi, azaz már nem hatályos szabályozása szerint, ha a felmondási tilalom időtartama pl. a munkavállaló betegsége miatt a 30 napot meghaladta, akkor a felmondási tilalom ezt követően további 30 nappal meghosszabbodott. Ez azt jelentette, hogy a rendes felmondást a munkavállaló visszatérését követő 31-ik napon lehetett csak közölni, hiszen további 30 napig felmondási védelem alatt állt.

A fenti szabályozás azonban több mint 10 éve, 1999. nyarán módosult, a köztudatban viszont a mai napig makacsul tartja magát. A módosítást követően a szabályozás akként változott, hogy ha a felmondási tilalom időtartama pl. a munkavállaló betegsége miatt a 30 napot meghaladja, akkor a felmondási idő ezt követően csak 30 nap elteltével kezdődhet el. Ez a korábbi szabályozással ellentétben és az Önök esetében azt jelenti, hogy a rendes felmondás a munkavállalóval már a visszatérésének napján, úgy akár a betegállományt követő első munkanapon is közölhető, a felmondási idő viszont csak a visszatérést követő 30 nap elteltével, azaz a 31-ik napon kezdődhet el. Ha a felmondási időt úgy határozták meg, hogy az nem a munkavállaló visszatérését követő 31-ik napon, hanem a közlést követő napon kezdődik el, úgy ez még nem teszi jogellenesé a munkáltatói rendes felmondást. A munkavállaló viszont egy munkaügyi per keretében kérheti annak megállapítását a bíróságtól, hogy a munkáltató rosszul határozta meg a felmondási idő kezdetét, melyből kifolyólag igényt tarthat a neki járó bérkülönbözetre. Felhívom azonban szíves figyelmét arra, hogy létezik olyan eseti bírósági döntés, mely jogellenesnek tekintette a 30 napon belül közölt felmondást, mivel az nem rendelkezett arról, hogy a felmondási idő csak a 31. napon kezdődik. Ebből kifolyólag a 30 napon belül közölt rendes felmondás szövegében mindenképpen tanácsos beleírni, hogy a felmondási idő mikor kezdődik.