Dr. Kőmíves Attila: Axel Springer / Ringier – Nem nyilvános a Médiatanács első szakhatósági állásfoglalása?

A héten tette közzé honlapján a GVH az Axel Springer / Ringier fúziós ügyben hozott végzését, amellyel az eljárást a kérelem visszavonására tekintettel megszüntette. Ez volt az első olyan ügy, amelyben a Médiatanács gyakorolta az új Médiatörvény 171. §-ban kapott szakhatósági hatáskörét. Úgy tűnik azonban, hogy a GVH gyakorlatával eltérően a Médiatanács nem hozza nyilvánosságra döntésének indokolását.

A GVH végzése nagy meglepetést nem tartogat, mert a sajtóból már tudjuk, hogy az Axel Springer és a Ringier 2011. május elején visszavonta azt a fúziós kérelmet, amely a magyarországi tevékenységeik egyesítésére vonatkozott volna (http://www.origo.hu/…r-es-az.html). A sajtóhírekből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kérelmet a felek azért vonták vissza, mert a Médiatanács a szakhatósági hozzájárulás megadását megtagadta.

A Médiatanács az új médiatörvény 171. § (2) bekezdése alapján nem tagadhatja meg egy fúzió jóváhagyását, ha a „független véleményforrások összefonódások utáni szintje is biztosítja a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését a médiatartalom szolgáltatás releváns piacán”. A sajtóban megjelent információk szerint (http://vallalkozoi.negyed.hu/…ringier.html) a Médiatanács ennek vizsgálata során többek között a véleménybefolyásolási képességet, a tulajdoni koncentráció mértékét, a keresztolvasottsági adatokat, illetve a nyomtatott sajtótermékek helyettesíthetőségének jellemzőit elemezte.

Ennél több konkrétumot azonban nem tudunk az NMHH döntés indokairól. Bár a GVH végzése elérhető a hatóság honlapján, az NMHH úgy tűnik, hogy (legalábbis eddig) nem tette elérhetővé a szakhatósági hozzájárulásról szóló döntésének szövegét. Az aszimmetria oka nem teljesen egyértelmű, ugyanis az új Médiatörvény 162. § (2) bekezdése szerint „az NMHH hatósági döntéseit … internetes honlapján közzéteszi”.

A Ket. 71. § szerint a hatóság az ügy érdemében határozattal dönt, minden más, az eljárás során felmerült kérdésben pedig végzést bocsát ki. Eszerint az NMHH szakhatósági hozzájárulása vagy annak megtagadása hatósági döntés lenne – amelyet az NMHH honlapján közzétett rövid határozat szövege is megerősíteni látszik: „a Médiatanács elfogadja a mellékletben szereplő végzést, amely alapján a Médiatanács Kérelmezők által a Gazdasági Versenyhivatalhoz – összefonódás engedélyezése tárgyában – benyújtott kérelemhez a szakhatósági hozzájárulást megtagadja.http://www.mediatanacs.hu/hatarozatok.php?…

A GVH sok éve következetesen közzéteszi döntéseit, amelyek nélkülözhetetlen segítséget adnak ahhoz, hogy a felek a tranzakciókat a versenyjognak megfelelő módon tudják strukturálni. Kérdés, hogy ez kiszámíthatóság mennyiben lesz fenntartható, ha a Médiatörvény 171. § alá tartozó ügyekben kialakuló NMHH gyakorlat szerint a Médiatanács szakhatósági állásfoglalásai nem kerülnek nyilvánosságra.