Tóth András: Jelenetős eljárásjogi reformokat jelentett be az EU Versenyügyi Biztos a GVH által szervezett Európai Versenynapon, Budapesten

Joaquín Almunia az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a Bizottság eljárásnak átláthatóbbá tételét, az ügyfelek eljárási jogainak fejlesztését, és a meghallgatási tisztségviselő szerepének erősítését jelentette be a GVH által – a magyar EU elnökség keretében – megrendezett Európai Versenynapon, múlt héten.

A Versenyügyi Biztos lényegében a Bizottság által tavaly közzétett 101. és 102. cikkek esetében alkalmazandó Best Practices továbbfejlesztését jelentette be Budapesten. (a Best Practices itt érhető el: http://ec.europa.eu/…articles.pdf) A legjelentősebb fejlesztésnek az tűnik a bejelentés alapján, hogy a Bizottság a jövőben a kifogásközlésében egészen pontosan meg fogja határozni azokat a szempontokat (releváns forgalom, jogsértés súlya, ismétlődés), amelyek a bírság kiszabása során figyelembevételre kerülnek. A korábban bevezetett state of play meeting-ek a Biztos bejelentése alapján a jövőben a kartell eljárásokban is alkalmazásra kerülnek. Ezek célja, hogy a átláthatóság jegyében a Bizottság az eljárás folyamán hivatalos találkozók keretében is tájékoztassa a feleket az eljárás menetéről.

Az 1982-ben bevezetett meghallgatási tisztségviselő szerepének továbbgondolásával kapcsolatosan a Biztos kiemelte, hogy a tisztségviselők szerepe jelenleg a kifogásközlés (SO) utáni időszakra korlátozódik, amelyet azonban indokolt volna a teljes eljárásra kiterjeszteni. Mindezt annak érdekében, hogy a felek eljárásjogi kifogásai független elbírálás alá eshessenek. Szintén lényeges elmozdulás lenne a meghallgatási tisztségviselő esetében, hogy a jövőben ő lenne jogosult a legal privilege kérdésében is dönteni. A Biztos bejelentette, hogy a tisztségviselői poszt betöltésére a jövőben a Bizottságon kívülről is sor kerülhet majd.

A Biztos GVH-s EU Versenynapon elmondott beszéde teljes terjedelmében itt érhető el: http://europa.eu/…sesAction.do?…