Kategória: Blog: Subpoena

A feltételes szabadulás lehetősége végrehajtandó szabadságvesztésből

Feltételes szabadságra az bocsájtható, aki, büntetés végrehajtása alatt kifogástalan magatartására tanúsított, készséget mutat arra, hogy szabadulása után törvénytisztelő életmódot fog folytatni, illetve alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető és végrehajtandó szabadság vesztéséből meghatározott időt kitöltött. Hogy ez az idő mennyi, az attól függ az elítélt határozott vagy határozatlan tartalmú büntetését tölti, illetve attól, hogy azt fogház, börtön, vagy fegyház végrehajtási fokozatban tölti-e. Mind határozott mind határozatlan, tehát életfogytig tartó szabadságvesztés esetén helye lehet feltételes szabadságra bocsátásnak.

A büntetés kiszabása során értékelhető enyhítő illetve súlyosító körülmények

A büntetőeljárásban a bíróság, amennyiben büntetést szab ki, akkor azt a törvény idézett rendelkezése szerint teszi meg: „a büntetést a törvényben meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez. Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke irányadó. A középmértéket akként kell megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ közötti különbözet felét kell hozzáadni.”

Az elterelésről

Az elterelés hivatalos neve, kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson történő részvétel (továbbiakban elterelés). Ez lényegét tekintve egy büntethetőséget megszüntető ok, olyan személlyel szemben, aki kábítószerrel élt vissza, melynek szabályozását az alábbiakban foglalom össze.