A kialakult kormányválság a jogalkotásban is éreztetheti hatását, amennyiben veszélybe kerül a kormány által benyújtott törvényalkotási program tavaszi ütemezése.

A kormány ülésszak elején benyújtja az aktuális ülésszakra tervezett törvényalkotási programot, amely adott hónapokra meghatározza a törvényalkotás menetét, keretet szab a képviselői munka tekintetében. Így történt ez 2008. január 31-én is, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elküldte az Országgyűlés elnökének a 2008. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó összeállítást.

A törvényalkotási program április és május tekintetében mindösszesen 19 törvénnyel számolt. A kialakult helyzet miatt nem csak ezen törvényalkotási program, de a Tisztelt Ház napi működése is veszélybe kerülhet, hiszen olyan helyzet is előállhat, hogy a szocialisták koalíciós partnerük nélkül nem tudják átvinni még a tervezett napirendet sem.

A jövő heti ülés egyelőre biztosítva látszik, hiszen politikai kompromisszum született a kérdésben. A kisebbik koalíciós párt biztosította a házelnököt arról, hogy április 30-ig zökkenőmentesen működik tovább a parlament. Ennek értelmében az SZDSZ megszavazza a jövő heti napirendet és miniszterei, illetve államtitkárai is részt vesznek a jövő heti kétnapos parlamenti ülésen. Ezeken Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyilatkozta a házbizottsági ülés után az MTI-nek.

Szili Katalin a parlament későbbi helyzetét biztosítandó, felkérte az Országgyűlés főtitkárát, hogy tegye meg az előkészületeket arra az esetre, ha felbomlik a koalíció, és változtatni kell az országgyűlési bizottságok, köztestületek összetételén. A jelenlegi megállapodáson, amelyet 2006-ban, a parlament megalakulásakor kötött az öt párt, csak ötpárti egyetértéssel lehet változtatni. A házelnök kitért arra is, hogy egy esetleges kisebbségi kormányzás esetén több egyeztetésre lesz szükség a pártok között a parlament működőképessége érdekében, abban kész részt venni.

Az Országgyűlés 2008. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program

Április

10. A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669. szám)

11.Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: EüM

12. A humángenetikai adatok védelméről, valamint a genetikai vizsgálatok és kutatások
szabályairól szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: EüM

13. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: FVM

14. A bírósági eljárásokban érvényesülő elektronikus kézbesítésről szóló törvényről szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: IRM

15. Az állami jogérvényesítés elősegítéséről szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: IRM

16. A hivatalos lapok és a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadására vonatkozó egyes
szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat
Kis terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: KTNM

Május

17. Az összevont agrárgazdaság-támogatási rendszer működésének szabályairól szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: április
Parlamenti előadó: FVM

18. Az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletér ől szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: FVM

19. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvénytervezetről
Nagy terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti elő adó: GKM

20. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001 . évi CIV. törvény módosításáról, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003 . évi CXXX . törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: április
Parlamenti előadó: IRM

21. A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: IRM

22. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: MeH

23. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL . törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: ÖTM

24. A pénzintézeti szolgáltatások teljesítését szolgáló egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: április
Parlamenti előadó: PM

25. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai folyósításának és elszámolásának rendjér ől szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: április
Parlamenti előadó: PM

26. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: PM

27. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
Kis terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: SZMM

28. A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
Közepes terjedelmű törvényjavaslat
Benyújtás időpontja: március
Parlamenti előadó: SZMM

[forrás: www.meh.hu]