„Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2007” címmel megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács által 2005-ben útjára indított kiadványsorozat harmadik kötete. A kiadvány a stratégiai témák középpontba állításával a szellemitulajdon-védelem jövőbeli fejlesztési irányaira, feladataira, a szakma előtt álló kihívásokra kívánja irányítani a gazdasági és politikai döntéshozók figyelmét.

A kötet első fejezete a stratégiai kérdésekre fókuszál mintegy visszatükrözve a szellemitulajdon-védelem nemzetközi világát is átható stratégiakészítési trendet. Teljes terjedelmében olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal közelmúltban elkészített, a 2007 és 2010 között terjedő időszakra szóló stratégiája. Igényes, tematikus válogatást közöl a kiadvány a legfontosabb, mértékadó külföldi stratégiai dokumentumokból, bemutatva a szabadalmi rendszer jövőjét érintő forgatókönyveket, elképzeléseket. Áttekintést kapunk a szabadalmi anyagi jog nemzetközi harmonizációjának állásáról, esélyeiről.

A kötet második fejezete a szellemitulajdon-védelmi jogérvényesítés új eszközével, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásával foglalkozik. A 2008. március 3-án megalakult új testület javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat lát el, hasznosítva a hamisítás elleni testületi fellépés európai tapasztalatait. Létrehozása azt az üzenetet közvetíti, hogy Magyarország elkötelezett a szellemitulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása terén.
A kötet harmadik fejezete a szerzői jog időszerű stratégiai, szabályozási kérdéseit elemzi, különös figyelemmel az audiovizuális szektorra. A Nemzeti Audiovizuális Stratégiához kapcsolódóan a médiaszabályozás jelenleg is zajló reformjához kötődve a kiadvány bemutatja a médiajog és szerzői jog viszonyát, feladatait. Képet kapunk a hazai audiovizuális jogdíjközlemények jellegzetességeiről, különös figyelmet fordítva a szakmai vitát kiváltó ismétlési jogdíjközleményekre. A kiadvány áttekinti a DRM-megoldásokat és egyéb alternatív módszereket. Újszerű megközelítésben, a közgazdász szemüvegén keresztül kaphatunk képet az audiovizuális szektorban a közös jogkezelő szervezetek által alkalmazott szerzői jogdíjakról európai összehasonlításban, megvilágítva a jogdíjak gazdaságelméleti hátterét, közgazdasági funkcióit. Végül a jogsértő forrásból való magáncélú többszörözés tilalma kérdésének igen árnyalt megítéléséhez szolgáltat hasznosítható szempontokat a kötet.

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács ezzel az újabb tanulmánykötettel hozzá kíván járulni a szellemitulajdon-védelmi szakmát érintő új kihívások hatékony kezeléséhez, új szabályozási javaslatok kimunkálásához és nem utolsósorban a szellemitulajdon-védelmi tudatosság további erősítéséhez.