Az e-kézbesítés egyértelműen sikeres – többek között erről, és az elektronikus cégeljárás más gyakorlati problémáiról, a jogalkalmazás tapasztalatairól beszéltek a Jogi Fórum “Elektronikus cégeljárás a gyakorlatban” konferenciájának előadói szeptember 12-én.

Az rendezvény első előadását Dr. Rácz Krisztina, a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának megbízott elnöki bírája tartotta. A bírónő az elektronikus cégeljárással kapcsolatos jogszabályi háttér, a közeljövőben várható jogszabályváltozások, valamint a jogalkotási folyamat, a jogi normák gyakorlatba való átültethetősége problematikájának ismertetését követően részletesen beszélt a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának jelenlegi gyakorlatáról, a cégeljárás (a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás) során leggyakrabban felmerülő kérdésekről, nehézségekről.

Az előadáson szó volt az elektronikus akták formátumáról, a dokumentumok aláírásáról, az illeték, valamint a közzétételi költségtérítés megfizetéséről, egyszerűsített cégeljárás és a közhitelesség kérdéseiről, a kötelező társasági szerződésmódosítással érintett cégekről (a bejelentési kötelezettségről), végül a jogi képviselő felelősségének változásáról.

A résztvevők megtudhatták, hogy a jogalkalmazó nem minden fenntartás nélkül fogadta az 1 órás cégbejegyzés bevezetését, a névfoglalási kérelmek 1 napos elintézési idejéhez viszonyított gyorsítását. Dr. Rácz Krisztina méltatta az elektronikus kézbesítés előnyeit, gyorsaságát és költséghatékonyságát. Kiemelte, hogy a beadványok elkészítése során minden esetben a legújabb szabályoknak megfelelő nyomtatványok használata (frissítése) javasolt, illetve kitért az un. „intelligens” nyomtatványok előnyeire. A változásbejegyzési kérelmek tekintetében hangsúlyozta, hogy az online is elérhető, cégjegyzékben szereplő adatok szerepeltetése kötelező.

Az előadó a – főként gyakorló jogászokból álló – hallgatóság kérdéseire adott válaszaival tisztázta a cégbírósági eljárás legkritikusabb pontjait.

A második előadás keretében Lénártné Kraut Andrea, a Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégirodájának csoportvezetője tekintette át a Cégiroda mindennapi gyakorlatának legproblémásabb kérdésköreit, megosztva az Iroda napi 80 cégbejegyzési és több száz egyéb beadvány feldolgozásával szerzett tapasztalatait. Hasznos, konkrét tanácsokat adott a jelenlévőknek az elektronikus akta megnevezésével, tartalmával, szükség esetén több részletben történő megküldésével, valamint az illeték és a költségtérítés megfizetésével kapcsolatosan.

A délután folyamán Dr. Szilági Károly jogász részletesen ismertette a vendégekkel az elektronikus cégeljárás gyakorlati, informatikai tudnivalóit, kimerítő válaszokat adva a hallgatóság elektronikus cégeljárás technikai hátterével kapcsolatos kérdéseire.

Az előadó beszélt az elektronikus aláírási eszközök beszerzéséről, az irodai számítógép felkészítéséről, a szoftverek telepítéséről, a szerződésmintákról és egyéb okiratokról, valamint az elektronikus akta fogalmáról, kezeléséről.

Ezt követően a konferencia vendégei számítógépes bemutató keretében végigkövethették az illeték és költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének, a nyomtatványok kitöltésének, az elektronikus akta összeállításának, a okiratok digitalizálásának, valamint az elektronikus iratok és akta aláírásának és benyújtásának folyamatát.

A résztvevők az előadások teljes hanganyagát letölthetik a konferencia honlapjáról:
konferencia.jogiforum.hu

(fotó: Fóris Gábor)