Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elkészítette és közigazgatási vitára bocsátotta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény új Általános Részének normaszöveg-tervezetét tartalmazó előterjesztést.

Az előterjesztés a kettős nyomvonalú kriminálpolitikát juttatja érvényre, amely a büntetőjog teljes szigorával lép fel a súlyos bűncselekmények elkövetőivel szemben, míg a bűnesetek túlnyomó többségét jelentő kisebb súlyú és kevésbé veszélyes bűncselekmények elkövetőivel szemben széles körben alkalmaz alternatív, különösen a közösségben végrehajtható büntetéseket. Az előterjesztés jobban szolgálja a sértetti érdekeket, mert a jelenleginél szélesebb körben honorálja, ha a bűnelkövető megfelelő jóvátételt nyújt a sérelmet szenvedett személynek, illetve a megsértett közösségnek.

Az előterjesztés szövege letölthető az OBmB hivatalos honlapjáról.