Az AGICOA Magyarország Filmelőállítók Jogkezelő Egyesületének célja, hogy a hazai filmproducereket megillető kábeltelevíziós és üres hordozói jogdíjakat hatékonyabban érvényesítse és ossza fel a filmelőállítók között. – Jogi Fórum tudósítás

A 2008 júliusában alakult AGICOA Jogkezelő Egyesület 2009. január 26-án, Budapesten megtartotta magyarországi bemutatkozóját. A Jogi Fórum részt vett az eseményen.

Az AGICOA-ról

Az AGICOA, Audiovizuális Művek Nemzetközi Kollektív Jogkezelő Egyesülete (Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles) non-profit és kormányzatoktól független szervezet, amelyet 1981-ben alapítottak azzal a céllal, hogy védje az audiovizuális művek előállításában közreműködő producerek – elsősorban kábeltévés felhasználáshoz kapcsolódó – szerzői jogait. Tagjai produceri szövetségek, összesen közel 5000 filmproducer érdekeit képviseli. A világ több mint 40 országában gyűjti és osztja fel az audiovizuális művek üres hordozó és kábeltévés felhasználás alapján esedékes produceri jogdíjakat.

Helyzetkép – liberalizált jogkezelést

A filmelőállítással kapcsolatos jogkezelési tevékenységet hazánkban a FilmJUS végzi jelenleg, és végezte az elmúlt évtizedben. A FilmJUS létrehozott egy ProdJUS nevű szervezetet, mégpedig azért, mert a színészek, operatőrök, rendezők érdekei nemegyszer szemben állnak a producerek érdekeivel, így utóbbiakat az új, előbbieket az eddigi szervezet képviselné.

2008 novemberében Európai Bizottság vizsgálni kezdte a magyarországi jogkezelő szervezetek monopóliumát (szerzői jogi törvényünk jelenleg egy jogkezelő szervezet működését engedi), miután Agicoa panaszt tett náluk a FilmJUS miatt. Azóta az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) is vizsgálja, hogyan végzi a jogdíjak elosztását a jogkezelő szervezet: az AGICOA Magyarország szerint a FilmJUS, amely a kábeltévés díjakból és az üres hordozókból befolyó filmes jogdíjak szétosztását végzi éves szinten egymilliárd forintot gyűjt be, és ebből 2007-ig 3,2 milliárdot nem osztott ki.

A vita végére vagy a jogalkotó, vagy pedig az OKM tehet pontot. Az Országgyűlés az Európai Bizottság kezdeményezése nyomán liberalizálhatja a jogkezelő szervezetek tevékenységét, amelynek eredményeként maga a „filmelőállítói-piac” dönthet majd a jelenlegi és a reménybeli jogkezelő szervezet között. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor nyilvánvalóan az OKM döntése lesz irányadó arról, hogy ki gyakorolhatja a jogkezelői tevékenységet.

A kezdeményezés – AGICOA Magyarország

A svájci székhelyű AGICOA és vele együtt több magyar filmszakmai szervezet látva a hazai jogkezelés – fent bemutatott – helyzetét, vagyis hogy a filmproducerek magyarországi jogvédelme nem kielégítő: 2008 júliusában létrehozták az AGICOA Magyarország Filmelőállítók Jogkezelő Egyesületét.

A sajtótájékoztatón Dr. Sár Csaba ügyvéd, valamint Helmut Koszuszeck, az AGICOA Magyarország Egyesület elnökségi tagja, a svájci AGICOA jogi igazgatója ismertette az egyesület létrehozásának indokait, valamint az AGICOA tevékenységét.

Helmut Koszuszeck elmondta, hogy az AGICOA hosszú ideje sikertelenül próbál együttműködni a FilmJUS-szal a jogdíjak beszedése kapcsán, kifejtette továbbá, hogy Az AGICOA Magyarország célja a hazai és külföldi filmelőállítók jogainak korszerű védelme, melynek alapja a több évtizede sikeresen működő AGICOA nemzetközi jogkezelő rendszer. Helmut Koszuszeck az érdekvédelem több aspektusát emelte ki: a megfelelő szerzői jogi szabályozás kezdeményezését, valamint a jogdíjak hatékony és transzparens beszedését és kiadását. Az AGICOA, mint nemzetközi szervezet kiválóan alkalmas erre – mint mondta – hiszen, kiterjedt nemzetközi hálózattal, adatbázissal működik, átlátható működését pedig a szigorú felügyelet biztosítja. Az elnökségi tag szerint a magyar filmelőállítók részesei lehetnének egy olyan nemzetközi rendszernek, amely segítségével hatékonyan érvényesíthetnék jogdíj-igényeiket. A jelenlegi hazai állapotok (kb. 20%-os kezelési költséget számít fel a jogkezelő szervezet) megváltoztatását ígérve 7,9 %-os kezelési költséget említett beszámolójában Helmut Koszuszeck. Hangsúlyozva, hogy a magyar állapotok méltatlanok Európában: nálunk a beszedett jogdíjak töredéke (13%) kerül a jogdíj-igény jogosultjaihoz, az Európai átlag pedig 60%. Az AGICOA továbbá széles platformon érvényesíti az igényeket: nem csak a kábeltelevíziós jogdíjak, hanem az ADSL, a szatellit és mobil TV platformok is a perspektívájába tartoznak.

Kántor László, producer kiemelte azzal támasztotta alá a kezdeményezés fontosságát, hogy manapság gyakoriak a nemzetközi koprodukciós alkotások, egy ilyen szervezet pedig a filmelőállítói gárda érdekeit szolgálhatja.

Erkel András, producer a média-konvergenciakapcsán pedig arra világított rá, hogy az új médiafelületek (internet, mobil TV) tekintetében a jogdíjakat ma hazánkban nem érvényesíti senki, az AGICOA pedig erre is alkalmas lenne, csakúgy, mint az „üreskazetta-jogdíj” hatékonyabb érvényesítésére.