2009. május 5-7. között kerül megrendezésre a 17. nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferencia és szakkiállítás.

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium társrendezésében – 2009. május 5-7. között 17. alkalommal rendezi meg a KRIMINALEXPO IT-SEC nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferenciát és szakkiállítást.
 
A rendezvény hagyományos komplexitását megtartva, a KRIMINÁLEXPO idén is több, párhuzamos konferenciának és kísérő rendezvénynek ad otthont. Az egyes programok áttekintik a bűnüldözés, a köz- és a magánbiztonság, illetve az üzleti élet biztonságának aktuális kérdéseit.
 
A korrupció elleni küzdelem
 
A Kriminálexpo vezető tematikája ezúttal a korrupció elleni küzdelem. Az antikorrupció, mint állami és társadalmi feladat, nem csupán egy divatos nemzetközi trend, de a gazdasági világválság új, és a feketegazdaság eddig ismert káros következményeinek csökkentését is eredményezheti. A témáról háromnapos szekció keretei között a leginkább érintett állami, gazdasági és társadalmi szervezetek reprezentánsai tartanak előadásokat a korrupció tartalmi-fogalmi elemeinek meghatározásától, a törvényhozási és kormányzati feladatok, programok ismertetésén keresztül a végrehajtásáig terjedő rendkívül széles skálán.
 
A hamisítások elleni küzdelem
 
A rendezvényen kiemelt hangsúllyal szerepel idén a közegészségre leginkább veszélyt jelentő élelmiszer- és gyógyszerhamisítások elleni hatékony védekezés, valamint az okmányvédelem. Az érintett állami hivatalok képviselői mellett a tudományos testületek, a terméktanácsok, a gyártók, forgalmazók, vásárlók képviselőire és a technikai, technológiai védelmi cikkek megrendelőire és szállítóira számítunk.
 
Bank- és ügyfélbiztonság
 
A rendezvény áttekinti a pénzintézetek informatikai rendszereivel szemben támasztott biztonsági követelményeket, a biztonságos ügyfélkiszolgálás feltételeit, az erőszakos támadások megelőzésének és kezelésének kérdéskörét, illetve a pénzintézetek és a bűnüldöző szervek együttműködésének területét és kiemelt szerepet kap a távfelügyeleti, térfigyelő rendszerek alkalmazhatóságának kérdése.
 
Közlekedésbiztonság
 
A közelmúltban bevezetett új szabályozási rend eredményei között emlegetik, hogy utoljára a hetvenes években halt meg olyan kevés ember az utakon, mint manapság, a „zéró tolerancia” bevezetése és az ellenőrzések fokozása óta. A mindennapokban hihetetlen méreteket öltő motorizáció – a baleset-megelőzés mellett – számtalan egyéb kihívást is jelent, ezért – a bűnmegelőzéshez kapcsolódóan – foglalkozunk kell pl. a gépjármű-azonosítás újdonságaival vagy az automatizált ellenőrzési rendszerek közbeszerzési hátterével is.
 
Büntetés-végrehajtási szekció
 
A rendezvény évek óta visszatérő eleme az önálló tudományos alapokon és szervezeti megoldásokon alapuló büntetés-végrehajtás, amelynek fejlesztése, reformjai, az elítéltek eredményes rehabilitációja a változó körülmények között bőséges munícióval látja el a szakemberek és érdeklődők találkozóját.
 
Próbatárgyalásos vetélkedő
 
A játékos vetélkedő közönsége bepillantást nyerhetett az igazságszolgáltatás kulisszái mögé, ahol a résztvevőknek tárgyalási helyzetben kell bizonyítaniuk felkészültségüket.
 
Az eddigi vetélkedők alapgondolatát továbbfejlesztve, idén nem csak egy jó hangulatú játékkal, hanem igazi meglepetéssel várjuk az érdeklődőket.
 
SZAKKIÁLLÍTÁS
 
Az Európa Kongresszusi Központ területén a rendezvény tematikájához kapcsolódó állami és civil szervezetek, valamint a biztonsági, informatikai, kommunikációs és más vállalkozások részvételével – a konferenciákkal párhuzamosan – 3 napon keresztül a bűnüldözéssel, a bűnmegelőzéssel és a közbiztonsággal foglalkozó szakkiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők, amelynek során az egyes kiállított eszközök helyszíni kipróbálására is lehetőség nyílik.
 
A KRIMINÁLEXPO programjai– az előző két rendezvényünkhöz hasonlóan – a Hunguest Hotels Európa Kongresszusi Központban (1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. www.ecc-hunguesthotels.hu) kerülnek megrendezésre. A kiállításokat, valamint a konferenciákat – mint ahogy az a rendezvény koncepciójából és hagyományaiból következik – bárki térítésmentesen látogathatja.
 
Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.kriminalexpo.hu honlapunkat, ahol – folyamatosan bővülő tartalom mellett – további részletes információt kaphatnak a rendezvény múltjáról és az idei programokról.

 

A KRIMINÁLEXPO rendezvénysorozat rövid története

 

 
Az Ügyészek Országos Egyesülete 1991. októberében, megalakulását követően szinte azonnal nemzetközi kriminál-informatikai konferenciát és kiállítást rendezett KRIMINÁLINFO’91 címen a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás átfogó informatikai korszerűsítése érdekében. A rendezvényen a hazai szakembereken kívül igen nagy számban vettek részt külföldi szakértők, így többek között az ENSZ és a HEUNI munkatársai. A tanácskozás a bűnüldözés átfogó informatikai korszerűsítése mellett foglalt állást és az is megfogalmazódott, hogy ennek megteremtése érdekében szükség van egy olyan alkotóműhelyre, ahol a különböző bűnüldöző és bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, illetve az informatikai vállalatok kölcsönösen tájékoztathatják egymást fejlesztéseik irányairól és eredményeiről, amelynek következményeként a leghatékonyabb megoldások kerülhetnek alkalmazásra.
E cél megvalósítása érdekében született meg a KRIMINÁLEXPO konferenciasorozat gondolata, s az első ilyen eseményre 1992. júniusában került sor. A téma fontosságára figyelemmel a rendezvény felett Göncz Árpád köztársasági elnök úr vállalta a fővédnökséget, míg a témával érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői védnöki szerepet láttak el. E konferencián 83 előadó – közöttük 25 külföldi – tanácskozott a bűnüldözés és igazságszolgáltatás időszerű kérdéseiről.
Az üzleti élet élénk érdeklődését bizonyította, hogy a Budapest Nemzetközi Vásárközpontban rendezett KRIMINÁLEXPO konferenciával párhuzamosan 58 kiállító – köztük 9 külföldi vállalat – mutatta be a legújabb technikai megoldásait. A rendezvényen olyan világcégek is képviseltették magukat, mint a BULL, a KREUTLER, és a Műszertechnika Computer Rt., de a támogatók között volt található az ASCOM, a DIGITAL, az ELIN, az ERICSSON, az IBM és a UNISYS-SYSLAND. A világcégek részvétele kifejezésre juttatta, hogy Magyarországot a térség egyik leggyorsabb fejlődés előtt álló országának tartják.

A tanácskozás gondolata szerint a közbiztonság problémái szoros összefüggésben állnak a biztonság egyéb területeivel, így megoldás csak egy komplex megközelítéstől várható. Ennek a gondolatnak a jegyében vált a rendezvény alcímévé 1993 óta a „Kommunikáció a biztonságos világért”, és ez utalt arra a tartalmi változásra is, hogy a rendezvényen ezentúl hangsúlyt kaptak a biztonság egyéb, kapcsolódó területei is, így a közlekedésbiztonság, az adatvédelem és az adatbiztonság, továbbá a környezetbiztonság is. Az 1993-as rendezvényen már 107 előadó vett részt, köztük 42 külföldi. A KRIMINÁLEXPO-t ez a komplexitás tette egyedülállóvá, hiszen Európában egyetlen hasonló rendezvény sem fogta át a biztonság témakörét ilyen széles körűen.

Az 1994-es évben – az előző év tapasztalatai alapján, a komplexitást megtartva – a KRIMINÁLEXPO megnevezés mellett a HISEC fogalom is megjelent, amely az adatvédelem, adatbiztonság témakörének kiemelt kezelésére kívánt utalni. Ez évben 5 munkacsoportban került megrendezésére a konferencia, melyeken összesen 124 előadó, köztük 39 külföldi mondta el véleményét a különböző problémák megoldhatóságáról.

A korszerű bűnüldözési, az adatvédelmi, adatbiztonsági konferencia mellett komoly környezetvédelmi konferencia megrendezésére került sor, ahol többek között 16 külföldi előadó segítségével vált egyértelművé, hogy e témakör a biztonság egyik legfontosabb kérdése. A rendezők alapgondolatát igazolta az, hogy a kiállításon a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt a részvétel, hiszen 99 kiállító jelent meg a rendezvényen és a külföldiek ezúttal 12 országot képviseltek.

Az 1995. évi rendezvényen tovább folytatódott az önálló területek felerősödése és ennek megfelelően a rendezvény nevében az ENVISEC szó is megjelent, a környezetbiztonsági témakör kiemelt fontosságát jelezvén. A rendezőknek az a törekvése, hogy rendezvénysorozat olyan alkotó műhellyé alakuljon át, ahol nemzetközi üzleti kapcsolatok születnek, s amely szellemi és technikai adottságaival a régió szakmai fórumává válhat, egyre inkább megvalósult.

A következő éveket – az alapértékek megtartása mellett – a töretlen fejlődés jellemezte, mind a szakmai konferenciák, mind pedig a kapcsolódó kiállítások területén.
 
Jól jellemzi a konferencia nemzetközi elismertségét, az a tény, hogy például 2002-ben az Európa Tanács számítógépes bűnözéssel kapcsolatos budapesti egyezményének a nemzetközi utótalálkozóját a KRIMINÁLEXPO keretében tartották. További példája a rendezvény nemzetközi elismertségének az, hogy 2005. évben az Európai Városbiztonsági Fórum hazánkban, a KRIMINÁLEXPO keretében tekintette át a városbiztonság teljes európai problémakörét.
 
Az utóbbi évek újdonsága volt, hogy a KRIMINÁLEXPO-n belül önálló szakmai területként jelentek meg a pénzügyi szektor biztonságához kötődő kérdéskörök: a pénzügyi visszaélések, a pénzmosás, a terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés, a hitelezési csalás, a bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések.
 
A konferenciák munkáját a szakkiállítások mellett színes programok – mint például az évek óta töretlenül népszerű próbatárgyalásos vetélkedő, illetve a helyszínen nyújtott szolgáltatások – egészítették ki.