Szabályos és hatékony marketing, tippek és trükkök – A Jogi Fórum 2009. május 21-i konferenciája a MÜK teljes ülése által 2008. október 27-én elfogadott és 2009. február 1-ével hatályba lépett új ügyvédi Etikai Kódex rendelkezéseiről, az ügyvédi reklám gyakorlatáról.

2008. október 27-én döntött a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az új ügyvédi Etikai Szabályzatról. A módosított Etikai Kódex 2009. február 1. napjával hatályba lépett, ettől az időponttól tehát az ügyvéd jogosulttá vált az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni, feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti az Etikai Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket. 2009. május 21-én megrendezésre kerülő konferenciánkon a Magyar Reklámszövetség főtitkára, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara reklámetikai munkabizottságának vezetője részletes áttekintést biztosítanak az ügyvédi reklám, a reklámetika elméleti és szabályozási hátterére vonatkozóan, ezt követően pedig egy gyakorló ügyvéd és egy kommunikációs szakember ismertetik a hallgatósággal az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati kérdéseket, tudnivalókat. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.

ELŐADÓK, TÉMÁK:

Dr. Markovich Réka jogász, a Magyar Reklámszövetség főtitkára: Az ügyvédi reklám mint reklám (sajátosságok, a speciális szabályozás szükségessége), az ügyvédi reklám a külföldi jogrendekben

Dr. Szecskay András ügyvéd, Magyar Ügyvédi Kamara reklámetikai munkabizottságának vezetője: Az ügyvédi reklámetika, az ügyvédi reklám Magyarországon – az új magyar szabályozás

Dr. Finszter Erika ügyvéd, reklám szakjogász, az Önszabályozó Reklám Testület tagja: Ügyvédi reklám a gyakorlatban – az ügyvédi reklám mint gazdasági reklám, az Önszabályozó Reklámtestület reklámetikai gyakorlata – tapasztalatok, gyakorlati tanácsok az ügyvédi reklámtevékeny­séggel kapcsolatosan

Tóth Tihamér stratégiai tanácsadó, az Essence Consulting és Creative Divíziójának vezetője: Ügyvédi reklám a gyakorlatban – a kommunikációs cég gyakorlata, a kommunikációs szakember tapasztalatai, tanácsai

Dr. Tóth János ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda: Ügyvédi reklám a gyakorlatban – Egy nemzetközi ügyvédi iroda tapasztalatai

HELYSZÍN: Hubay Jenő Zeneterem, 1011 Budapest, Bem rkp. 11.

JELENTKEZÉS:

Online: konferencia.jo­giforum.hu
Telefonon: 06 40 200 686
Faxon: jogiforum_kon­ferencia_2009b­.pdf

Részletek: http://konferencia.jogiforum.hu/ugyvedi_reklam/