Az 1867-es kiegyezést követő első igazságügyi miniszterről elnevezett, Horváth Boldizsár Gyakornoki Program célja, hogy évente lehetőséget nyújtson a jogász, államigazgatási, rendőrtiszti, közgazdász, politológus felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók számára az IRM tevékenységének megismerésére, szakmai képességeik, tapasztalataik elmélyítésére.

A Program során a kiválasztott gyakornokok a képzési program szerint szakirányú képzésben részesülnek, továbbá előre meghatározott rend szerint – a kijelölt mentor irányításával – részt vesznek az IRM szervezeti egységeinek napi munkájában.

A Program 2009. július 20-tól augusztus 14-ig tart, heti 4 nap gyakorlatból és 1 nap szakirányú képzésből áll, esetenként hétvégi elfoglaltsággal is. A program során a „Horváth Boldizsár Gyakornokok” kis csoportokban négy héten keresztül legalább négy különböző, minisztériumi szervezeti egység munkájába kapcsolódhatnak be, azzal, hogy péntekenként közös programon vesznek részt. A programon való részvétel kötelező szakmai gyakorlatként, vagy annak részeként is teljesíthető.

A programon való eredményes részvétel – a pályázati kiírásban történő annak külön feltüntetése nélkül – előnyt jelent az IRM által meghirdetett köztisztviselői és pályakezdő ösztöndíjas álláshirdetések elbírálása során.

A programra felvételt nyert hallgatóknak a Minisztérium 30.000,-Ft/fő díjazást biztosít a részükre konkrétan meghatározott feladatok ellátásáért. Az IRM szükség esetén a résztvevők számára szállást biztosít a program időtartamára. Igény szerint a kijelölt mentorok hétvégére kötetlenebb szakmai programot szerveznek.

 

Pályázati feltételek:

A programon való részvételre pályázatot nyújthatnak be azok

  • a pályázat benyújtásakor legalább 5 lezárt félévvel rendelkező nappali tagozatos aktív hallgatók, akik
  • jogász, államigazgatási, rendőrtiszti, vagy közgazdász tanulmányokat folytatnak, érdeklődnek a közigazgatási pálya iránt és
  • pályázatukhoz maximum 10 000 karakter (kb. 4 oldal) terjedelemben logikus felépítésű és érvekben gazdag kisesszét csatolnak az alábbi témák egyikét választva:
  • Milyen szerepe lehet az állam modernizációjában a közigazgatásnak?
  • Gyülekezési jog kontra szólásszabadság? A jogalkotó és/vagy jogalkalmazó lehetőségei
  • Nemzeti érdekek és azok képviselete az Európai Unió 2011-es soros magyar elnöksége során

Jelentkezés – pályázati anyag beérkezésének – határideje: 2009. július 8.

 További információk az IRM oldalán.