A gazdasági válság új kihívásokkal szembesítette a bankokat és teljesen felülírta a korábban jól bevált döntési mechanizmusok alkalmazhatóságát a bankkölcsönből finanszírozott, de időközben fizetésképtelenné váló projektek esetén.

A nemzetközi ügyvédi irodák által előnyben részesített LMA (Loan Market Association) sztenderd hitelszerződések azonban megfelelő válaszokat tudnak adni ezen új kihívásokra – hívta fel a figyelmet Dr. Erdős Gábor, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda projektfinanszírozási szakértője.

A hitelezők életében gyökeres változásokat hozott a gazdasági válság kirobbanása, nem pusztán a fizetésképtelenné váló projektek megszaporodása miatt, hanem azért is, mert a bankok korábbról nem ismert problémákkal is szembesülnek egy-egy fizetésképtelen projekt kezelése során. Újonnan felmerült probléma például, hogy a bankok által korábban jónak minősített projektek is fizetésképtelenné, egyes hitelek a válság hatására nagymértékben alulbiztosítottá, egyes biztosítékok pedig értékesíthetetlenné váltak.

A hazai bankok a rendszerváltás óta először találkoznak azzal a problémával, hogy egy másik hitelezőtársuk pénzügyi problémákkal küszködik (pl. a Lehman Brothers esete) vagy az adott projekt sikertelensége vagy értékcsökkenése miatt a hitelfelvevő érdektelenné válik a finanszírozott projekt befejezésében vagy a felmerült pénzügyi problémák orvoslásában. A bankok részéről ezen új körülmények a fizetésképtelen projektek kezelése során teljesen új döntési mechanizmust kívánnak meg, magyarázta Dr. Erdős Gábor, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda szakértője azon az iroda által megrendezett, és számos hazai hitelintézett részvételével lezajlott konferencián, amelyen a pénzügyi válság projektfinanszírozásra kiváltott hatásairól, a végrehajtási törvény tervezett reformjáról és a csődtörvény várható módosításának hatásairól esett szó. Általában megrövidült az az időszak, amely alatt egy-egy pénzügyi problémára reagálni lehet, lecsökkentek a bankok számára korábban nyitva álló alternatívák (pl. a refinanszírozás lehetőségének vagy a felmondási esemény orvoslásának hiánya), illetve a hitelfelvevők elutasító magatartása miatt megnőtt a peres eljárások száma.

A jelenlegi helyzetben nagymértékben megnőtt a bajba jutott hitelek alapjául szolgáló kölcsönszerződések szerepe. A magyar piacgazdaság azonban nem szembesült még a jelenlegihez hasonló globális pénzügyi válsággal, és mivel a korábban megkötött hitelszerződések egy része nem kezeli megfelelő alapossággal a felmondási eseményekkel kapcsolatos teendőket, ezért sok esetben ezen szerződések nehezen alkalmazhatóak a megváltozott környezetben, világított rá Dr. Erdős Gábor.

Az LMA (Loan Market Association) – mely egy 1996-ban alakult és négyszáz bankot, ügyvédi irodát, és egyéb befektetési hitelezésben érdekelt szereplőt tömörítő szervezet – olyan nemzetközileg sztenderd szerződéseket dolgozott ki az elmúlt évtizedben, melyek nagyban megkönnyítik a gazdasági válság okozta fizetésképtelenségi problémák jogi kezelését. Ezek a szerződések főleg az angolszász és a német gazdasági háttérnek és tapasztalatnak köszönhetően számos olyan kérdésre is megoldást nyújtanak, melyekre egy átlagos, „békeidőben” írt hazai kontraktus nem ad kielégítő választ, mondta el a szakértő.

Habár a gazdasági környezet változása nem hozta magával a jogi környezet változását, a hangsúlyok erőteljesen eltolódtak. Megnőtt a hitelszerződésekben bekövetkezett felmondási események, a csőd- és a felszámolási eljárások száma vagy ezek lehetősége, és ezek a folyamatok, valamint a gazdasági válság hatására kialakult, újonnan felmerült jogi problémák – mint például a fizetésképtelen hitelezők kérdése vagy a biztosítéki rendszer értékének csökkenése – a hitelszerződések és azon belül az LMA típusú szerződések felé fordította a szakma figyelmét. A banki projektfinanszírozásokban dolgozók számára a problémás hitelek kezelése során érdekes tanulság az, hogy az LMA vagy ahhoz hasonló nemzetközi hátterű sztenderd szerződések nagyon jól vizsgáznak és képesek a válságspecifikus kérdésekre megfelelő választ adni. Mindez annak köszönhető, indokolta a Faludi Wolf Theiss projektfinanszírozási szakértője, hogy a Loan Market Association állandóan nyomon követi a piacon bekövetkezett változásokat és a kidolgozott sztenderd hitelszerződéseket folyamatosan frissítik az új idők kihívásainak megfelelően.