A közösségen belüli repülőjárat utasai járattörlés esetén átalány-kártérítés iránti kérelmüket a repülőgép indulási vagy érkezési helye szerinti bíróság elé terjeszthetik, abban az esetbe is, ha a légitársaság székhelye más tagállamban van – szól az Európai Bíróság ítélete.

A Bíróság C‑204/08. sz. ügyben hozott ítélete – Rehder kontra Air Baltic:

A közösségen belüli repülőjárat utasai járattörlés esetén átalány-kártérítés iránti kérelmüket a repülőgép indulási vagy érkezési helye szerinti bíróság elé terjeszthetik.

A joghatósággal rendelkező bíróság kiválasztása tekintetében sem a járatot biztosító társaság székhelye, sem a légi szállítási szerződés megkötésének helye nem meghatározó.

Egy járattörlés miatt benyújtott kártérítési kérelem alkalmat ad a Bíróságnak arra, hogy pontosítsa a joghatósági szabályokat a légi közlekedés területén.

A légi utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló rendelet [1] előírja, hogy járattörlés esetén az utasok 250 és 600 EUR közötti átalányösszegű kártérítésben részesülhetnek. Ha egy légitársaság, közösségen belüli repülőjárat esetén, megtagadja az átalány-kártérítés kifizetését, felvetődik a kérdés, hogy az érintett utasnak a joghatóságra vonatkozó közösségi rendelet [2] alapján van‑e lehetősége az e társaság székhelye szerint illetékes bíróságon kívül egy másik tagállam bíróságához fordulni.

A Münchenben lakóhellyel rendelkező P. Rehder a rigai (Lettország) székhelyű Air Baltic‑nál Münchenből Vilniusba irányuló repülőutat foglalt. Az utasokat körülbelül 30 perccel a tervezett müncheni indulás előtt értesítették a járatuk törléséről. P. Rehder – a foglalásának az Air Baltic általi módosítását követően – Koppenhágán át repült Vilniusba.

P. Rehder az Amtsgericht Erding – amelynek illetékességi területén a müncheni repülőtér található – elé terjesztett kérelmében azt kérte, hogy e bíróság a légi utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló rendeletnek megfelelően 250 EUR összegű kártérítés megfizetésére kötelezze az Air Baltic‑ot.

Az Amtsgericht Erding – mivel úgy ítélte meg, hogy a légi szállítási szolgáltatásokat a repülőgép indulási helyén nyújtják, amiből következően a joghatóságról szóló rendelet értelmében a szerződéses kötelezettség teljesítési helye az indulási repülőtér – megállapította joghatóságát P. Rehder kártérítési kérelmének elbírálására.

Miután e határozatot az Air Baltic fellebbezése nyomán hatályon kívül helyezték azzal az indokkal, hogy a légitársaság székhelye szerinti bíróság rendelkezik joghatósággal, P. Rehder a Bundesgerichtshof-hoz fordult. A Bundesgerichtshof azt kérdezi, hogy nem kell‑e a nemzetközi légi szállítási szerződésekből eredő jogviták esetén a szerződések terén fennálló különös joghatóságot főszabály szerint egyetlen teljesítési helyre összpontosítani.

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás több, különböző tagállambeli helye esetén meg kell keresni azt a helyet, amely a legszorosabb kapcsolatot biztosítja a szóban forgó szerződés és a joghatósággal rendelkező bíróság között, nevezetesen azt, ahol e szerződés alapján az elsődleges szolgáltatásnyújtás történik.

Az érintett légitársaság székhelye, illetve üzleti tevékenységének fő helye nem mutatja a szerződéssel való szükséges szoros kapcsolatot. Az e helyről végzett operatív tevékenységek és lépések, mint például többek között a megfelelő gép és személyzet rendelkezésre bocsátása, ugyanis a légi szállítási szerződés teljesítését szolgáló logisztikai és előkészítő intézkedéseknek minősülnek, nem pedig olyan szolgáltatásoknak, amelyeknek a nyújtása a szerződés tulajdonképpeni tartalmához kapcsolódik. Ugyanez igaz a légi szállítási szerződés megkötésének és a jegy kiállításának helyére is.

Valójában az utasfelvétel, és -beszállítás, valamint az utasok fogadása a repülőgép fedélzetén a vonatkozó szállítási szerződésben megjelölt felszállási helyen, a gép elindulása az előírt időben, az utasoknak és poggyászaiknak az indulási helyről az érkezési helyre történő fuvarozása, az út tartama alatt az utasokról való gondoskodás és végül az utasok biztonságos kiszállítása az e szerződésben megjelölt leszállási helyen és időben tekinthetők a légi személyszállítási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésének megfelelő szolgáltatásnyújtásnak.

Márpedig a szerződés tárgyával összefüggő kötelezettségek teljesítéseként nyújtott fenti szolgáltatásokkal közvetlen kapcsolatot egyedül a repülőgép indulási és érkezési helye mutat. Az „indulási és érkezési hely” kifejezések alatt pedig az egy adott légitársasággal, mint üzemeltető fuvarozóval kötött szállítási szerződésben megállapított helyeket kell érteni.

Mindkét említett hely kellően közeli kapcsolatot mutat a jogvita tárgyával, miáltal a szerződés és a joghatósággal rendelkező bíróság közötti szoros kapcsolat megléte is biztosítva van. Következésképpen a járattörlés miatti kártérítési kérelem az érintett utas választása szerint azon bíróság elé terjeszthető, amelynek az illetékességi területén az indulási vagy érkezési hely található.

***

[1] A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).

[2] A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; helyesbítve: HL 2006. L 242., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).