Az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) továbbra is komolyan foglalkozik az újabb legfelső szintű doménnév-kiterjesztések átalakításával.

Az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), jelentősen liberalizálná a legfelsőbb szintű doménekre (gTLDs) vonatkozó szabályozást, a szervezet pénteki, Hong Kongban megrendezett csúcstalálkozóján ez az egyik fő napirendi pont. Jelenleg a nem országkódokat jelentő gTLD-k három vagy több betűből állhatnak, összesen 21 ilyen doméntartomány létezik, amelyből hét bárki által igénybe vehető.

Az angolszász üzleti alapokon nyugvó jelenlegi szabályozásban a .com, .biz., .net, .info stb. kiterjesztések mindegyike árulkodik a mögötte rejlő tartalomról is, egyúttal védelmet is nyújtanak a jogosulatlan felhasználás különböző formái ellen.

Felhasználói igények alapján lehetséges lesz olyan új domén-neveket is kiosztani, amelyek városokra, (pl. .paris), régiókra (pl. .africa), jótékonysági tevékenységre (pl. .green), vagy mindennapi szavakra (pl. .food, .wine) utalnak. Vannak olyan társaságok, amelyek saját nevüket szeretnék lefoglalni, mint például a .deloitte. Az új doménkiterjesztések akár szókapcsolatokat is magukban foglalhatnak és az informatikai háttér támogatja majd a kínai, arab vagy egyéb írásmódokat is. Az ilyen és hasonló végződések általánossá válásával azonban megsokszorozódhat a visszaélések lehetősége is, így a védjegyoltalmi és szerzői tulajdonjogi kérdésekről jelenleg is tárgyalások folynak. Sokan tartanak attól is, hogy a kiterjesztések számának növekedésével éppen a jóhiszemű felhasználók járnak majd rosszabbul, mert üzleti érdekeik védelme érdekében több bejelentést kell tenniük, ami által megsokszorozódnak a különböző adminisztrációs és díjfizetési kötelezettségek. Szélsőséges esetben akár több száz új doméntől kell majd megóvniuk saját terméküket, és mindez majd több millió dollárba is kerülhet.

Az új legfelsőbb szintű doméntartományok bevezetésével egyidejűleg megváltozhat a domének kiosztásának módja is, de ennek részletei még nem tisztázódtak.

Az ICANN egyértelműen támogatja a liberalizációt, szerintük ezzel nagyfokú kreativitást biztosíthatnak az internetet különböző szolgáltatások nyújtására használó személyeknek és szervezeteknek. Megsokszorozódhatnak az online arculatépítés lehetőségei és könnyebbé válna az internetes keresés is. Az új doméntartományokat bárki igénybe vehetné, a visszaéléseket pedig magasabb díjráta bevezetésével szűrnék ki, ami azt jelenti, hogy kb. 185 ezer dollár lenne csak a regisztráció, de ez különböző járulékos jogi költségekkel együtt akár a félmillió dollárt is elérheti. Tudvalévő, hogy most a világon bárhol viszonylag alacsony összegért lehet doménneveket bejegyeztetni és ezzel sokan vissza is élnek, de a díjak növelése önmagában csak az azt megfizetni tudó nagyvállalati felhasználókon segíthet, a kisebb vállalatok és a harmadik világbéli felhasználók nem fognak ilyen összegeket kifizetni.

Az évek óta zajló tárgyalások mindenesetre még legalább két évig folytatódnak, az első újfajta doménnevek regisztrációjára 2011-ig várni kell.