A gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó, elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó komplex jogi ismeretek gyakorló jogászok számára. (X)

A képzés akkreditációját a 6/1999. OM rendelet I. sz. melléklete tartalmazza. A szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé.

A tantárgyak között szerepel a társasági jog elméleti és gyakorlati órák keretében, cégjog, csőd, felszámolás, végelszámolás, gazdasági társaságok adózása, értékpapírjog, versenyjog, de a kurzus átfogó ismereteket ad többek között az Európai Közösség társasági jogáról és a vállalkozások pénzügyi menedzsmentjéről is.

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak az ügyvédeknek, ügyészeknek, bíráknak ajánljuk, akik tevékenysége a gazdasági jog területéhez kötődik, illetve a gazdasági és önkormányzati szféra (gazdasági társaságok, vállalatok, pénzintézetek, stb.) területén dolgozó, jogi diplomával rendelkező szakembereknek.

Képzés feltétele: jogi diploma

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: társasági jogi és cégjogi szakjogász

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű képzés, ami havonta két nap (péntek és szombati napok) konzultáción való részvételt jelent. Az 1. félév képzési díja: 95 000 Ft

További információk a http://www.rodin.hu/rendezveny/tarsasagijog oldalon, vagy közvetlenül az egyetemen: PTE-ÁJK Továbbképző Szekció titkársága, Harmat Béla, ügyintéző, 72/214-027