Az új Ptk. legnagyobb újdonsága, hogy a szakirodalomban teret nyert kárbiztosítás-összegbiztosítás kategóriák mentén szabályozza az élet és nem élet ági biztosításfajtákat” – emeli ki Freytag András az új Kódex által hozott legjelentősébb változásként.

“A felelősségbiz­tosítás a jelenlegi egyetlen szakaszon túlmenően részletesebb szabályozást kapott, és megjelenik a betegségbiztosítás, mely a hatályos Ptk. egyik nagy hiánya. Kikerült a biztosítási esemény meghatározása, mivel ezt a jogalkotó a biztosítási szerződésre hagyja, ugyanakkor bekerült az együttbiztosítás szabályozása, ami tradicionális kockázat-megosztási gyakorlat” – folytatja Dr. Freytag András a Cardif Biztosító Zrt. és a Cardif Életbiztosító Zrt. vezető jogtanácsosa, hozzátéve: “Sajnos azonban maradtak benne olyan életszerűtlen intézmények, melyeket a kodifikáció évtizede alatt szerencsés lett volna megváltoztatni. Ilyen például a biztosítotti ajánlattétel, vagy a némiképp anakronisztikus biztosítási bélyeg és igazolójegy továbbvitele is.”

A szakember Léhner Zsuzsanna kérdéseire válaszolva az interjúban részletesen beszél többek között a biztosítotti ajánlattétel és az ajánlati kötöttség problematikájáról, a biztosítási szerződés felmondásáról, a biztosítási díj megfizetése elmulasztásának szabályairól, valamint a felelőssgbiztosítással kapcsolatos kérdésekről.

A teljes interjú elolvasható →