Mi a különbség a jogvédelmi biztosítás és a felelősségbiztosítás között? Miért előnyös a jogvédelmi biztosítás? Milyen helyzetekben lehet érvényesíteni? – Jogi Fórum interjú Dr. Járó Máriával, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosával

“Összességében a jogvédelmi biztosítás és a felelősségbiz­tosítás kapcsolatát úgy mutatnám be, hogy amennyiben az ügyfél jogvédelmi biztosítással és felelősségbiz­tosítással is rendelkezik, és a felelősségbiz­tosítási szerződés alapján a felelősségbiztosító nem áll helyt, ez a tény a jogvédelmi biztosítás keretében biztosítási eseménynek tekintendő, ha ezt a biztosított a jogvédelmi biztosítónál bejelenti, a jogvédelmi biztosító a jogvédelmi biztosítás általános szerződési feltételei szerint érvényesíti a biztosított ügyfél igényét a felelősségbiz­tosítóval szemben. A jogi képviseletet ebben az esetben a jogvédelmi biztosítási kötvény alapozza meg. A jogvédelmi biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa évente a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg.

Dr. Járó Mária Babanics Rita kérdéseire válaszolva az interjúban részletesen beszél a jogvédelmi biztosítás és a felelősségbiz­tosítás közötti különbségről, a jogvédelmi biztosítás előnyeiről, a fedezett kockázatokról, a külföldön való érvényesíthatőségről, szólva a biztosítási forma elterjedségéről hazánk és Nyugat-Európa viszonylatában.

“Amennyiben a konkrét jogvita alapjául szolgáló eset egy, az ügyfél által már megkötött jogvédelmi biztosítási szerződés keretében biztosítási eseménynek tekintendő, a biztosított ügyfél helyett a biztosító fedezi mindazokat a költségeket, amelyek a jogos követelés peres vagy peren kívüli érvényesítése során szükségszerűen felmerülnek (ügyvédi honoráriumok, bírósági illetékek, szakértői díjak stb.) és a jogok és jogos érdekek érvényesítése során képzett szakemberek, jogászok, ügyvédi irodák állnak rendelkezésére, és képviselik a biztosítottat.”

“A jogvédelmi biztosításra sokan még egyfajta luxusként tekintenek Magyarországon. A magyar háztartások 1–1.5.%-a rendelkezik ilyen típusú jogvédelemmel. Nyugat-Európában viszont a háztartások 70–80 százalékában rendelkeznek a családok jogvédelmi biztosítással.”

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum ‘Interjú’ mellékletében →