Magyarországon a vállalkozási szférában mind a mai napig többszázmilliárd forintra becsülhető a körbetartozások mértéke. Ennek túlnyomó többsége az építőipart terheli. A Jogi Fórum 2010. május 27-i rendezvényén a magyar építőipari jogban jártas szakértő előadók ismertetik a 2009. nyarán elfogadott, és 2009. október 1-jével, valamint 2010. január 1-jével hatályosuló építésügyi jogszabályváltozásokat.

A rendezvényen szó lesz a vállalkozói díj, és a kivitelezői teljesítés pénzügyi biztosítékairól, a pénzügyi követelések lehetséges érvényesítési módjairól, az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevőinek feladatairól és jogköréről, az építési szerződés kötelező tartalmi elemeiről, a kivitelezési tevékenység folyamatát érintő változásokról, az építési beruházások megvalósításakor szükséges eljárások integrált intézéséről, a megújult építésfelügyeleti szabályozás legfontosabb elemeiről, valamint a változások bírói gyakorlatot érintő hatásairól.

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Előadók, témák:

Dr. Balázs Tamás ügyvéd, egyetemi adjunktus, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda: Új és megújult jogi szabályozás a magyar építőipari jogban

 • Áttekintés az új és módosított jogszabályokról, az új szabályozás alapvető céljairól
 • A vállalkozói díj, valamint a kivitelezői teljesítés pénzügyi biztosítékai a megújult szabályozás tükrében
 • A pénzügyi követelések lehetséges érvényesítési módjai a régi-új szabályozásra tekintettel
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység lehetséges résztvevőinek (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, építtetői fedezetkezelő, stb.) feladatai és jogköre a régi-új szabályozás tükrében
 • Az építési (kivitelezési) szerződés kötelező tartalmi elemei az új szabályozás szerint
 • Új normák a kivitelezési tevékenység folyamata (a kivitelezési tevékenység megkezdése, befejezése, stb.) vonatkozásában
 • Áttekintés az építési beruházások megvalósításakor szükséges eljárások integrált intézéséről
 • A megújult építésfelügyeleti szabályozás legfontosabb elemei

Dr. Juhász Csaba bíró, Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium: Építési-vállalkozási perek és a magyar építőipar – Célok, eszközök és következmények

 • Az építési perek tapasztalatai – a hatályos eljárásjogi szabályozás alaki jogi és anyagi jogi következményei a törvénykezési gyakorlatban
 • Pertartam és a biztosítékok hatékonysága az alaki jogviszonyban
 • Perrendi módosítás – a vállalkozások egymás közötti perei

További részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/epitesugyi_forum