Gyökeresen átalakulhat a médiafelügyelet és a közmédia szervezetrendszere a Fidesz javaslatai nyomán. „A törvényjavaslatok igazolják azon feltételezéseket is, amik szerint a média, sőt az infokommunikációs ágazat felügyeletében totális hatalomkoncentráció várható, és az állam származástól és véleményformáló képességtől függetlenül, az eddiginél sokkal szélesebb körben minden tartalmat szabályozni próbál.” – Dr. Polyák Gábor médiajogász kommentárja

“A benyújtott törvényjavaslat-csomag az alapoknál kezdi: módosítja az Alkotmány véleményszabadságra vonatkozó 61. §-át. A benyújtott javaslat indoklása szerint „az 1990 óta változatlan 61 . § által használt fogalmak jelentős része mára elavult, és alkalmatlan a modern médiapiaci folyamatok alaptörvényi szintű szabályozására”.”

Dr. Polyák Gábor médiajogász, az ORTT-elnökjelöltje a Jogi Fórum médiajogi rovatában részletesen, szakértői kritikával elemzi a médiaszabályozás gyökeres átalakítására hivatott javaslatcsomag tartalmát, az egyes rendelkezések létjogosultságát.

“A hatályos Alkotmány véleményszabad­sággal kapcsolatos rendelkezései közül a politikai alkukat és konkrét médiapolitikai helyzeteket tükröző kétharmados szabályok a legnehezebben értelmezhetők (ld. tájékoztatási monopóliumok, engedélyezés). Nem kár értük. A javaslatban kijelölt kétharmados tárgykörök azonban hosszabb távon szintén komoly értelmezési nehézségeket okoznak. Alkotmányjogilag hogyan értelmezhető a médiatartalom és a médiaszolgáltatás kifejezés? Melyek a médiatartalmak alapvető szabályai? A gyűlöletbeszéd vagy a személyiségvédelem ezzel teljes egészében kétharmados szabályozást igényel? Persze a hatályos szöveg rejtélyeit sem sikerült soha megoldani, mégis működött a médiarendszer, erre lehet számítani a jövőben is.”

“A javaslatcsomag második része „a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló”, az indoklásban szerényen „média-alkotmány”-ként nevezett törvény. Ennek állagát és funkcióját nem könnyű meghatározni. Legalább a sajtótörvényt leválthatta volna, de abból is csak néhány szakaszt ír felül. Alapelvgyűjtemény, ami helyenként összekuszálja médiaszabályozást. Ugyanakkor több is ennél, mert kijelöli a médiaszabályozás kereteit, mind tárgyi, mind földrajzi értelemben.”

“A javaslat harmadik része a közszolgálati intézmények felügyeletét alakítja át. A jelenlegi felügyeleti rendszer egyszerűsítése, olcsóbbá és hatékonyabbá tétele – egyúttal a jelenlegi felduzzasztott kuratóriumi elnökségek megszüntetése – alapvetően kedvemre való, másrészről viszont ez is pontosan illeszkedik a hatalomkoncentráció folyamatába.”

Polyák Gábor médiajogász-elnökjelölt írása teljes terjedelmében elolvasható a Jogi Fórum médiajogi mellékletében →