Csak akkor lehet a közös tulajdonú lakóingatlanok területén fejlődést elérni, ha a társasházak ügyeiért felelős emberek tisztában vannak a jogaikkal és a kötelezettségeikkel.” – hangsúlyozza hosszú évek tapasztalatával és szakértelmével Dr. Bék Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke a jogi fórumnak adott interjúban.

Dr. Bék Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (továbbiakban TTOE) elnöke, emellett a Kossuth Rádió Napközben című műsorának társasházi szakértője – ingyenes jogi tanácsadással segíti a közös képviselők, társasházi tisztségviselők munkáját. A TTOE rövid idő alatt a legaktívabb társasházi szakmai szervezetté nőtte ki magát, s alapító tagja lett a Magyar Ingatlan Tanács társasházi szekciójának. Több mint 200 taggal rendelkezik, akik közel 25.000 albetét kezelését végzik. Bék Ágnessel a társasházi törvény 2009. évi módosításáról, annak erősségeiről, gyengeségeiről és hiányosságairól, a társasházak problémáiról és mindennapjairól beszélgetett Czank Bernadett, a Jogi Fórum újságírója.

A tulajdonosok részéről még mindig nem érzékelhető, hogy a „saját tulajdonosi” szemlélet általánossá vált volna. Sokan egyáltalán nem járnak közgyűlésekre, nem törődnek a társasház gazdálkodásával, vagy a felújításával, korszerűsítésével. A többségi döntés helyett sok esetben az érdeklődő kisebbség dönt a társasház életében fontos kérdésekről.

A törvénymódosítás a beszámoló közgyűlésekre vonatkozóan nem hozott egyszerűsítést, de sikerült olyan pontosításokat beépíteni, amelyek a tulajdonosok érdekeit szolgálják.

2010. január 1-én lépett hatályba, de alig öt hónap múlva már meg is szüntették – tehát ma már nincs érvényben – a társasházak működése felett az ügyészségi törvényességi felügyelet, amelyet nagyon hosszú idő óta szorgalmaztunk, mert a törvényes működés helyreállítása miatt – ott ahol erre más eszközök nem voltak alkalmazhatók – szükségesnek tartottuk.

Fontos lenne annak beépítése a törvénybe, hogy a tulajdonosok a társasház számláiba, bankkivonataiba, könyvelésébe, szerződéseibe betekinthetnek. Egyre több olyan észrevételt, felháborodott levelet kapunk, ahol azt panaszolják, hogy a közös képviselő nem hajlandó a tulajdonosoknak betekintést engedni a a társasház irataiba arra hivatkozással, hogy erről a társasházi törvény nem rendelkezik.

Egy előremutató kezdeményezés a webtársasház nevű program, melynek alapvető célja, hogy a regisztrált társasházak minden tulajdonosa bármikor naprakész információkkal rendelkezhessen a társasház gazdálkodásáról, illetve értesítést kapjon az előtte álló feladatokról (pl. közös költség befizetés, mérőóra állások beírása, stb.).

Időközben az Országgyűlés hatályon kívül helyezte az ügyészség társasházak feletti törvényességi felügyeletét. Ezt a döntést nagyon sajnáljuk, mert a jelenleg törvénytelen állapotban lévő társasházakkal szemben senkinek nincs semmilyen intézkedési jogköre.

Sokszor félreérthetően próbálták az ügyészség szerepkörét feleslegesnek beállítani, és arra hivatkoztak, hogy a közös tulajdon felett nem lehet semmilyen törvényességi felügyelet. Az elvárás nem is ezen a területen volt, hanem a társasház működésével kapcsolatosan – közgyűlés, közös képviselet, intéző bizottság, számvizsgáló bizottság –, a szervezetek törvénytelen működésének megszüntetése érdekében.

Sok társasház még mindig nem készített SzMSz-t, pedig a törvény szerint kötelező lenne. Az SzMSz hiányát ugyan a törvény nem szankcionálja – bár ha netán perre kerül sor, enélkül a bíróság nem is tárgyalja az ügyet! – de a „hétköznapi életben” sok hátrányt jelent. Például: ha nincs a társasháznak érvényes SzMSz-e, nem indulhat pályázaton! Az SzMSz elkészítése alapvető fontosságú a társasházak működése szempontjából.

A TTOE fejlődésének egyik záloga, hogy minden hozzánk érkező kérdésre válaszolunk, és ezeket rendszerezve gyűjtjük. Valljuk, hogy csak akkor lehet a közös tulajdonú lakóingatlanok területén fejlődést elérni, ha a társasházak ügyeiért felelős emberek – közös képviselők, tulajdonosok – tisztában vannak a jogaikkal és a kötelezettségeikkel.

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum interjúk mellékletében →

Társasházi Jogi Fórum – A társasházi törvény változása és magyarázata – Jogi Fórum konferencia, 2010. szeptember 21. →

Jogi Fórum rendezvények →