A védjegy- és internetjog folyamatosan változó, bővülő szabályai nem könnyítik meg a jogalkalmazó dolgát. A Jogi Fórum 2011. április 28. napján Budapesten konferenciát szervez, melynek során a téma szakértői ismertetik a vonatkozó gyakorlatot.

A védjegy- és internetjog folyamatosan változó, bővülő szabályai nem könnyítik meg a jogalkalmazó dolgát. E szabályok és alkalmazásuk gyakorlati megvalósulásának bemutatására vállalkoznak előadóink.

  • Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, illetve az uniós szabályozás nem minden esetben egyezik a hazánkban alkalmazott joggyakorlattal. Bemutatásra kerül az Európai Unió Bíróságának néhány – a témában az utóbbi időben nagy visszhangot kapott – jogesete.
  • A domain és védjegybitorlás hazai szabályozását, illetve annak hiányosságait is bemutatják előadóink a Legfelsőbb Bíróság vonatkozó állásfoglalásainak felvázolásán keresztül.
  • Napirendre kerül a konferencia során továbbá az elhíresült LEGO- ügy is, melyek során nagyban eltérő ítéletet hozott hazánk, illetve az Európai Unió bírósága. Ennek lehetséges okait is megismerhetik résztvevőink.
  • Szó lesz továbbá a védjegycsaládok elvéről, annak a jóhírnévvel való kapcsolatáról.

Szakértő előadóink a Jogi Fórum 2011. áprilisi konferenciája során kísérletet tesznek a fenti két jogterület részletes bemutatására érdekfeszítő és tanulságos jogesetek ismertetésén keresztül.

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u.10

Részletes információk, regisztráció→