A Jogi Fórum 2011. május 19. napján Budapesten konferenciát szervez, mely során szakértő előadók ismertetik a Polgári perrendtartás, illetve a Büntető eljárásjogi törvény főbb módosításait.

Az Országgyűlés a bíróságok hatékony működése és a bírósági eljárások gyorsítása érdekében törvényt fogadott el, mely több jelentős jogszabályunk módosítását foglalja rendszerbe. A törvényjavaslat általános indokolásában foglaltak alapján – a hatályos bírósági igazgatási rendszernek a hatékonyabb működés érdekében korrekciókra van szüksége – írtuk egy korábbi cikkünkben.

A módosítások változásokat hoznak mind a polgári, mind a büntetőeljárás vonatkozásában.

A Jogi Fórum konferenciáján szakértő előadóink ismertetik a főbb változásokat, mellyel igyekeznek segítséget nyújtani résztvevőink számára az új szabályozásban történő eligazodásban, illetve annak gyakorlati alkalmazásában.

Konferenciánk során foglalkozunk alábbi kérdésekkel:

  • A kötelező jogi képviselet kiterjesztése.
  • A megyei bíróságok hatáskörének módosulása.
  • A polgári per gyorsításának eszközei.
  • A kötelező jogi képviselet hatása a keresetváltoztatás szabályaira.
  • A viszontkereset és a beszámítási kifogás előterjesztése a kötelező jogi képviselet esetén.
  • A Be.-t érintő főbb változások.
  • Az eljárásnak a vádlott távollétében történő lefolytatása iránti kérelem szabályozása.
  • A védő szerepének változása – a kötelező helyettesítés szabályai.

További információk, regisztráció→