Ebben az évben került kidolgozásra a turizmusról szóló törvényjavaslat, amelyet nemcsak jogi, hanem gazdasági szempontok is indokolnak mind a foglalkoztatáshoz, mind pedig a bruttó nemzeti termékhez való hozzájárulás alapján. Dr. Kádár Mercédesz, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírósági titkára elemzi a változásokat.

A törvénytervezet megalkotását a turisztikai szakmai szervezetek (Országos Idegenforgalmi Bizottság, Magyar Szállodaszövetség, MUISZ, VIMOSZ, MISZ, MATUR stb.) már régóta sürgették, tekintettel a turizmusnak a magyar gazdaságban betöltött jelentős szerepére, valamint arra, hogy ez a jelentősége – eltérően más ágazatoktól – a jogalkotás szintjén mindeddig nem tükröződött.1

A törvénytervezet összhangban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. A kongresszusszervezői és vendéglátó tevékenység esetében előírásra került a bejelentési eljárás, melynek notifikációja lesz szükséges az Európai Bizottság felé az irányelv szerinti megfelelő indokolással.2

Az új szabályozás létrejötte a munkahelyteremtésre is pozitív hatással lehet, mert a turizmus területe erősen munkaintenzív szolgáltatásokat nyújt. A kormány által tervezett új munkahelyek jelentős részét felsőfokú végzettség nélküli emberek számára kell a vállalkozóknak létrehozniuk, hiszen közöttük sok a munkanélküli vagy az inaktív. Az ilyen típusú új munkahelyek nagy része a turizmus területen jöhet létre: az ágazat tömegesen képes alkalmazni a ma nem foglalkoztatott munkaerőt.”

A teljes publikáció letölthető itt→

—————————————————————————-

1 http://www.turizmus.com/cikk/index/13/10002/turizmus_hirek/10371; 2011. március 11.

2 Uo.