A Jogi Fórum 2011. szeptemberi konferenciájának témájául a polgári perek egyik legérzékenyebb területét választotta.

A személyállapottal kapcsolatos perek rengeteg problémát, kérdést vetnek fel, melyek megválaszolásához különleges szakértelem, gyakran jelentős szociális érzékenység szükségeltetik a jogalkalmazó részéről. Konferenciánkra éppen ezért a témában jártas, gyakorlati szakembereket hívtunk meg, hogy ismertessék tapasztalataikat, illetve a kapcsolódó joggyakorlatot.

A konferencia során a személyállapoti perekre vonatkozó általános tudnivalók bemutatását követően előadóink – az esetleges résztvevői kérdések megválaszolása mellett – elemzik a származás-megállapítási perek szabályozását, illetve a gondnokság alá helyezés, a szülői felügyelet megszüntetése során felmerülő gyakorlati problémákat.

A rendezvény során foglalkozunk többek között alábbi kérdésekkel:

 • A személyi állapottal kapcsolatos perek köre.
 • A személyállapoti perek közös jellemzői.
 • Európai jogegységesítés és hazai szabályozás.
 • A család, családi jogállás elméleti megközelítése és pszichológiája.
 • Az apasági perek elmélete és gyakorlata és pszichológiája.
 • Az örökbefogadás elmélete és gyakorlata és pszichológiája.
 • A cselekvőképesség feltétlenül szükséges és arányos korlátozása a nemzetközi jogi dokumentumok tükrében.
 • A gondnokság alá helyezés kettős feltétele: egészségi állapot és a jogvédelemre rászorultságot igazoló tényállás (BH 46/2006).
 • A felperesre háruló bizonyítási teher.
 • Az orvosszakértői vélemény és hiánya: kétségek, kérdőjelek.
 • Családon belüli erőszak, szexuális abúzus és a szülői felügyeleti jog megszüntetése.
 • A megszüntetés alapjául szolgáló bűncselekmény, magatartás.
 • A szülői felügyeleti jog megszüntetése ideiglenes intézkedéssel.
 • Szülői felügyeleti jog megszüntetése és a kapcsolattartás megvonása.

Részletes információk, regisztráció→