Az Országos Bírósági Hivatal „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal” címmel nyújtotta be projektjavaslatát, melynek eredményeként közel 1,2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Svájci-Magyar Együttműködési program keretében.

A hivatal egyik stratégiai célkitőzése, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független magyar bírák magas színvonalon és időszerően ítélkezzenek, továbbá, hogy az ehhez szükséges tárgyi feltételeket az OBH biztosítsa. Az elnyert támogatás ennek a stratégiai célnak a megvalósításához nagymértékben hozzájárul – hangzott el a fejlesztés nyitórendezvényén.

Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban, kétoldalú megállapodásban rögzítette, hogy Svájc a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott tagországok részére egyszeri, vissza nem térítendı támogatással, összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít az egyes tagállamokban a „Biztonság, stabilitás, reformok”, „Környezet és infrastruktúra”, a „Magánszektor ösztönzése” és a „Humánerıforrás- és szociális fejlesztés ” területén. Magyarország részesedése a támogatásból bruttó 130.738.000 svájci frank, azaz (folyó áron) 31 milliárd forint.

Ahogy Liliana de Sá Kirchknopf, a Budapesten, a Svájci Nagykövetség mellett mőködő Svájci Hozzájárulás Program Hivatala vezetője fogalmazott: „Magyarország egyes bírósági épületeiben röntgensugaras átvizsgáló berendezések és fémdetektorok kerülnek felszerelésre, amelyek mind az igazságügyi dolgozók, mind pedig a bírósági ügyfelek biztonságérzetét növelni fogják. Örömünkre szolgál továbbá, hogy modern informatikai hálózat bevezetésével hatékonyabbá tehetjük a bírósági személyzet munkavégzését. Ezzel a projekttel a svájci hozzájárulás a bírósági rendszer megerősítését segíti elő.”

A benyújtott pályázat átfogó célja egyrészt a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, illetve a bíróságok, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése személyi beléptető kapukkal és röntgensugaras átvizsgáló berendezésekkel. A projekt másik – informatikai fejlesztéseket tartalmazó – része az ítélkezés biztonságának fokozását célozza az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások (személyi adat- és lakcímnyilvántartás, központi szabálysértési nyilvántartás) elérésének biztosítása által.

A támogatás egyik részét a bírósági épületek, az ott dolgozók, valamint az állampolgárok biztonságának növelése érdekében 104 darab személyi beléptetı kapu és 45 darab röntgensugaras csomagellenőrző berendezés beszerzésére fordítja a Hivatal.

A fejlesztés mind a 19 megyét érinti, országszerte összesen 116 bírósági épületben válik a beruházás által biztonságossá a beléptetés. A program így 89 városi, 10 munkaügyi és 8 cégbíróság mellett 10 törvényszéket, valamint 8 budapesti kerületi bíróságot is érint.

A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben olyan térségekben is biztonságosabbá válik a bírósági munka, ahol az anyagi korlátok a korszerősítést eddig nem tették lehetővé.

A támogatás másik részéből a projekt keretében megvalósításra kerülő informatikai fejlesztések megfelelő mőködése érdekében a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, valamint az Országos Bírósági Hivatalba összesen 1000 darab személyi számítógép kerül beszerzésre.

A pályázat kezelésével megbízott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője a nemzetközi program mellett méltatta az uniós forrásfelhasználás előrehaladását is: „ A rendelkezésére álló uniós források 95 százaléka már meghirdetésre került, a teljes keret 80 százalékáról szültettek támogatási döntések és közel 3000 milliárd forint már átutalásra került a pályázók számára. Azonban ezek a számadatok önmagukban még nem jelentenek semmit, hiszen minden egyes fejlesztés kizárólag akkor lehet valóban sikeres, ha az adott közösség életére is hatással van” – hangsúlyozta Csepreghy Nándor.