Vegyes házasság, gyermekelhelyezés, nemzetközi gazdasági forgalom generálta perek, határokat nem ismerő bűnözés – A visegrádi négyek igazságügyi akadémiái közös sajátos oktatási projektekkel segítik a ma és a jövő bíráit, ügyészeit – Április 17-19 között Budapesten találkoztak a visegrádi országok igazságügyi akadémiáinak igazgatói

Folytatjuk egymás nemzeti jogának és az uniós jogelveknek, szabályoknak a megismerését, alkalmazását szolgáló oktatási csereprogramokat. Közös konferenciákat rendezünk, és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatban (EJTN) végzendő munkánk során törekszünk a visegrádi négyek szellemében történő hatékony érdekérvényesítésre – nyilatkozta a Jogi Fórumnak Vadász Viktor, a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetője.

A cseh, lengyel és szlovák vendégek áttekintették a visegrádi országok jelenleg működő közös igazságügyi képzési projektjeit, s megvitatták a további együttműködési lehetőségeket a Magyar Igazságügyi Akadémia és a Legfőbb Ügyészség képviselőivel. Ellátogattak a Fővárosi Törvényszékre, és megismerkedtek a Kúria régi s leendő otthonával, a Néprajzi Múzeum épületével.

Vadász Viktor elmondta: együttműködésük hosszú évekre nyúlik vissza. Rendszeresen találkoznak az uniós feladatok kapcsán. Másfelől, a földrajzi közelség, a közös határok, az egymásba fűződő múlt, a hagyományok és az ezekből adódó jogi kérdések óhatatlanul megkövetelik a folyamatos tapasztalatcserét, összefogást a jogi képzésben is. A joggyakorlatban csapódnak le ugyanis olyan, országokon átnyúló, nem kis jártasságot igénylő mindennapi ügyek, mint például a „vegyes házasság”, vagy a gyermekelhelyezés nehézségei, csakúgy, mint a nemzetközi gazdasági forgalom generálta perek, illetve a határokat nem ismerő bűnözés problémái, melyekre megalapozott válaszokat kell adni.

A cseh, lengyel és a szlovák igazságügyi akadémiákkal szövetségben sajátos oktatási projektekkel segítik a ma és a jövő bíráit, ügyészeit. Vadász Viktor a jelenleg folyó programokból kiemelte a bírósági fogalmazók csereoktatását, melynek lényege, hogy a „négyek” itt is, ott is, egy-egy hetes képzés keretében okítják a társországok bírósági fogalmazóit. Legutóbb, Krakkóban például a családjogról kaptak áttekintést a fiatalok. Novemberben, Budapesten pedig a gyermekközpontú igazságszolgáltatás lesz a vezértéma. A rendezvény azt igyekszik bemutatni, milyen intézkedéseket tett a gyermekek jogainak érvényesüléséért, és milyen eredményeket ért el Magyarország e kiemelkedően fontos területen.

A mostani budapesti tanácskozás egyik aktuális napirendi pontja az EJTN új vezető tisztségviselőinek június elején, Dublinban történő választásához kapcsolódott. A visegrádi országok számára nagy öröm lenne, ha több befolyást szerezhetnének a Hálózat munkájában az e térségre jellemző problémák megoldásához, így különösen a bírák idegen nyelvi jártasságának elmélyítéséhez. Kellő nyelvtudás híján ugyanis, csak szűk szakmai kör vehet részt a rendkívül sok ismeretet nyújtó nemzetközi konferenciákon.

A találkozó előre is tekintett. A résztvevők egyebek közt megállapodtak abban, hogy bármelyikük is pályázik valamilyen uniós támogatású képzésre, konferenciára, azon megkülönböztetett figyelemmel kezelik a visegrádi négyek többi tagjának jelentkezését, küldötteit, illetve, adott esetben, partneri pozíciót biztosítanak a másik fél számára. Így például a szlovák akadémia által megrendezendő, áldozatvédelemmel kapcsolatos képzéssorozatnak – a tervek szerint – a budapesti akadémia is házigazdája lesz, mondta a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetője.

Kapcsolódó cikk:

Minőségbiztosítás az igazságszolgáltatásban? – Megújuló bíróképzés