A vállalkozások többsége, bevallása szerint, ismeri a versenytörvényt. Ötödük mégis úgy véli, elfogadható üzleti lépés, ha a versenytársak megegyeznek abban, hogy nem fognak versenyezni a másik piacán. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megfelelési kampányában arra törekszik, hogy a cégek alaposabban ismerjék, és alkalmazzák is a versenyjogi szabályokat.

A GVH a következő hetekben a médiában és a szakmai honlapján – www.megfeleles.hu –, valamint különböző gazdasági tanácskozásokon kampányol a tudatos és következetes versenyjogi megfelelésért. A Jogi Fórum az akció indítékáról, céljáról, programjairól kérdezte Tevanné dr. Südi Annamáriát, a hivatal főtitkárát. A GVH Versenykultúra Központjának vezetője emlékeztetett arra, hogy tavaly háromszáz cég – száz nagy, száz közép-, és száz kisvállalkozás – körében végeztettek reprezentatív kutatást arra vonatkozóan, mennyire ismerik a versenytörvény és a reklámtörvény rendelkezéseit.

A felmérés szerint a cégek 78 százaléka ismeri a versenytörvényt. Hetvenhét százalékuk nyilatkozott úgy, hogy rájuk is vonatkoznak a versenyjogi előírások, ami – a laikus fülnek – bíztató arány. Csak hát, a Tpvt. minden cégre kiterjed, valamennyit egyaránt kötelezi. A megkérdezettek elgondolkoztató válaszokat adtak a törvény céljáról. Negyvenhét százalék vélekedett úgy, hogy a Tpvt. a hazai vállalkozásokat védi a külföldiekkel szemben, 15 százalék szerint a törvény célja nem egyéb, mint a multinacionális cégek támogatása, és a megkeresettek 16 százaléka a célok közé sorolta a sportrendezvények rendjének fenntartását is. Ugyancsak a versenyjogi ismeretek felületességére utal, hogy bár a cégek kétharmada tisztában van azzal, hogy az árakat „nem illik” egyeztetni, a piacfelosztó kartellezést a megkérdezettek közel ötöde megfelelő üzleti magatartásnak gondolja.

A riasztó válaszok egyértelműen jelzik, hogy a versenypártiság és a versenytudatosság általában hiányzik a gazdasági életből – a felmérés adatai alapján – legalábbis leginkább a kis- és középvállalkozások részéről. Tevanné dr. Südi Annamária rámutatott: a visszhangot kiváltó versenyügyek, az elrettentő bírságok többnyire a nagy cégeket érintik, amelyek egyébként sokkal jobban felkészültek versenyjogból. Nemzetközi kötődésük, a verseny, és gyakorta bizonyos kedvezőtlen tapasztalatok rákényszerítik őket arra, hogy felvértezzék magukat a szükséges jogi ismeretekkel és gyakorlatával. Kidolgozott megfelelési (compliance) programjaik vannak, és felelőseik is, azok végrehajtásáért. Sokuk megköveteli a beszállítóktól, hogy ők is alkalmazzák etikai kódexeiket, compliance előírásaikat. Mindezzel természetesen, a szervezeten belül többnyire elkülönült stáb, szakemberek sora foglalkozik, amelyhez megvan az a pénzügyi hátterük, ami a kisebb cégeknél rendszerint hiányzik. A kis- és középvállalkozások – részben méretükből, struktúra hiányukból adódóan – nem tudnak külön e célra belső részleget működtetni, vagy hozzáértő jogászokat szerződtetni. A GVH felmérése szerint e cégek az interneten gyűjtik be a legszükségesebb ismereteket, illetve könyvelőik révén jutnak azokhoz.

A versenyhivatal ezért kampányában elsősorban a kis- és középvállalkozásokat igyekszik elérni – azért is, mert náluk dolgozik a foglalkoztatottak 70 százaléka –, és a kampány kezdetén együttműködési megállapodást kötött a Magyar Könyvelők Országos Egyesületével. A hivatal partnerei között szerepel a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara, amelyek mind segítséget ígértek a hatékony tájékoztatáshoz. A kampány kezdete óta több szakmai szervezet csatlakozott a GVH kezdeményezéséhez, köztük a Magyar Reklámszövetség, a Magyar Versenyjogi Egyesület és az Önszabályozó reklámtestület, fontosnak tartják ugyanis tagjaik jogkövető magatartását, mondta a főtitkár asszony.

A versenyhatóság partnerei elsősorban hírleveleikben és internetes honlapjaikon, valamint konferenciákon hívják fel a figyelmet a versenyjogi megfelelés fontosságára. A GVH a kiadványokon és az e célra indított honlapon túl tréningekkel is törekszik megnyerni a vállalkozásokat. A tiszta verseny tiszta nyereség a cégnek és a gazdaságnak, egyúttal a fogyasztónak is. A hivatal a versenytudatos szemléletet kívánja elmélyíteni, szó sincs arról, hogy compliance programokat várna el a kisebb cégektől. A kampánnyal nem anyagi többletterhet próbálunk rájuk hárítani, ellenkezőleg: a versenyjogi megfeleléshez szükséges ismereteket szeretnénk nyújtani számukra, hangsúlyozta Tevanné dr. Südi Annamária.