2013.‭ ‬július‭ ‬1-vel Horvátország a nagy európai óriás huszonnyolcadik tagjává vált.‭ ‬Déli szomszédunk‭ ‬uniós‭ ‬csatlakozása‭ ‬hazánk életében is számos változással,‭ ‬és némi előnnyel is jár.‭

Az acquis communautaire‭ ‬újabb területen kerül alkalmazásra,‭ ‬hiszen a‭ ‬csatlakozással újabb állam tagozódott be az európai uniós jogrendszerbe.‭ ‬Az‭ ‬uniós alapelvként ismert‭ „‬négy szabadság‭” ‬horvát viszonylatban is az‭ ‬áruk- ‬és a munkavállalók szabad mozgását,‭ ‬a szolgáltatások szabadságát‭ ‬és a letelepedés jogát,‭ ‬valamint a tőke szabad áramlását jelenti.‭

A horvát uniós csatlakozással összefüggésben sokunknak legelőször‭ ‬a gyorsabb határátkelés jut eszébe,‭ ‬azonban milliónyi apróbb-‭ ‬nagyobb változás is életbe lép.‭ ‬Gyorsabb lesz‭ ‬ezentúl‭ ‬a lejutás és a‭ ‬hazaérkezés‭ ‬az oly‭ ‬közkedvelt horvát riviéráról,‭ ‬hiszen megszűnik a két uniós ország határán a vámvizsgálat.‭

Azonban nem szabad elfelejtenünk,‭ ‬hogy‭ ‬a horvátok schengeni csatlakozásáig a határon az ellenőrzés megmarad.‭ ‬Különbség‭ ‬csak annyi,‭ ‬hogy már nem vámossal,‭ ‬hanem rendőrrel találkozhatunk az ellenőrzéskor és az útlevél helyett már elegendő lesz a személyi igazolvány is.‭

A dalmát tengerpartra‭ ‬való könnyebb lejutás mellett‭ ‬a turistáknak kedvező változás,‭ ‬hogy‭ ‬a határon korlátlan mennyiségben lehet ki és behozni jövedéki terméknek nem minősülő termékeket.‭ ‬A magánszemély általi saját felhasználásra szánt jövedéki termékek‭ ‬mennyiségi korlátja uniós normáknak megfelelően,‭ ‬a korábbihoz képest emelkedik,‭ ‬a be‭- és kivihető mennyiség az alábbiak szerint alakul:‭ ‬cigaretta:‭ ‬800‭ ‬db,‭ ‬szivarka‭ (‬egyenként‭ ‬3‭ ‬g-nál kisebb súlyú szivar‭)‬:‭ ‬400‭ ‬db,‭ ‬szivar:‭ ‬200‭ ‬db,‭ ‬fogyasztási dohány:‭ ‬1,0‭ ‬kg‭; ‬szeszek:‭ ‬10‭ ‬l,‭ ‬köztes alkoholtermék:‭ ‬20‭ ‬l,‭ ‬bor:‭ ‬90‭ ‬l‭ (‬beleértve legfeljebb‭ ‬60‭ ‬l habzóbort‭)‬,‭ ‬sör:‭ ‬110‭ ‬l.‭

A határon átvihető készpénzmennyiségre vonatkozó bejelentési kötelezettség -‭ ‬mely korábban Horvátország,‭ ‬mint harmadik ország viszonylatában az Európai Unióba belépő,‭ ‬vagy az Európai Uniót elhagyó utassal szembeni kötelezés volt‭ ‬-‭ ‬megszűnik,‭ ‬a‭ ‬10.000‭,-‭ ‬Euró feletti készpénzmennyiség ezentúl szabadon átvihető.‭ ‬Az uniós tarifákkal olcsóbb lesz a telefonálás,‭ ‬a roaming díjak Horvátországban is az uniós tarifákhoz igazodnak majd.‭

Hazánk minden állampolgárának‭ ‬ugyanúgy‭ ‬elérhető‭ ‬az‭ ‬egészségügyi ellátás‭ ‬sürgősségi esetekben,‭ ‬mint a horvát biztosítottaknak.‭ ‬Az igénybevétel‭ ‬Európai Egészségbiztosítási Kártyával‭ ‬történik,‭ ‬melyet a két ország között‭ ‬fennálló magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény is rögzít.‭

A változások java a gazdaságot és a gazdasági szereplőket érinti,‭ ‬az import-export megszűnése helyébe‭ ‬közösségen belüli beszerzés és közösségi‭ ‬termékértékesítés‭ ‬lép,‭ ‬mely az uniós szabályoknak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettséggel jár majd.‭ ‬A vámhatár lebontása‭ ‬a folyamatban lévő vámeljárások‭ ‬befejezését jelenti,‭ ‬azonban bizonyos átmeneti rendelkezések és kivételek‭ ‬szem előtt tartása szükséges.‭

Azokat a folyamatban lévő vámeljárásokat,‭ ‬melyek a horvát csatlakozás előtt megkezdődtek,‭ ‬de nem fejeződtek be,‭ ‬le kell zárni.‭ ‬Ez vonatkozik‭ ‬mind‭ ‬valamely harmadik ország és Horvátország,‭ ‬mind‭ ‬a‭ ‬27‭ ‬korábbi tagállam valamelyike és Horvátország‭ ‬között fennálló eljárásokra is.‭

Amennyiben‭ ‬vámtartozást‭ ‬keletkezik‭ ‬-‭ ‬ha keletkezik‭ ‬-‭ ‬azt már a‭ ‬Közösségi Vámkódex alapján kell megfizetni,‭ ‬és az Unió saját forrásának tekintendő.‭ ‬Nem kell megfizetni a vámot,‭ ‬ha igazolni tudják a termék uniós státuszát vagy preferenciális származást.‭ ‬Ehhez formális igazolás szükséges,‭ ‬amennyiben ez nem áll rendelkezésre a termék‭ „‬nem uniós áruknak‭” ‬illetve‭ „‬nem preferenciális származásúnak‭” ‬tekintendő,‭ ‬ekkor nem kerülhető el a vámeljárás és a vámfizetési kötelezettség.‭

A csatlakozás előtt Horvátország által kiállított engedélyek‭ (aktív feldolgozási,‭ ‬passzív feldolgozási,‭ ‬vámfelügyelet melletti feldolgozási,‭ ‬engedélyezett gazdálkodói engedély‭)‬ érvényessége ezek lejártáig,‭ ‬de legkésőbb a csatlakozás időpontjától számított egy évig érvényesek,‭ ‬az engedélyek birtokosainak‭ ‬a csatlakozást követően‭ ‬pedig‭ ‬be kell tartania az uniós jogszabályokat.‭ ‬

Érdekesség,‭ ‬hogy‭ ‬a Neum‭ ‬városánál‭ ‬Horvátországból kilépő,‭ ‬vagy a Horvátországba itt belépő árukkal kapcsolatos‭ ‬kilépési gyűjtő árunyilatkozatok és a belépési gyűjtő árunyilatkozatok vonatkozásban speciális szabályt hoztak.‭ ‬Tanács határozza meg azon feltételeket,‭ ‬ahol bizonyos áruk esetén mentesíteni lehet a terméket a‭ „‬neumi folyosón‭” ‬való áthaladással‭ ‬Horvátországba‭ ‬belépés vagy kilépés esetén a vámfizetés alól.‭

2013.‏ ‎július‭ ‬1-től a közösségi termékértékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályok érvényesek a Horvátországban való termékértékesítés és a két ország közötti‭ ‬szolgáltatásnyújtás áfa-jogi megítélése szempontjából.‭ ‬A‭ ‬2007.‭ ‬évi CXXVII.‭ ‬törvény az általános forgalmi adóról‭ ‬282.‭ § ‬-a szerint‭ ‬a‭ ‬Horvát Köztársaság csatlakozása utáni Közösség területe a‭ „‬kibővült Közösség‭”‬.‭ ‬Részletes átmeneti rendelkezések szabályozzák az ilyen típusú,‭ ‬még a csatlakozás előtt megindult és le nem zárult jogügyletek sorsát.‭

Horvátország csatlakozásának időpontjában a‭ ‬teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatal,‭ ‬illetve az Áfa törvény‭ ‬111.‭ § (‬1‭) ‬bekezdésében meghatározott vámeljárások alatt álló termékek‭ ‬vonatkozásában az ezekhez‭ ‬kapcsolódó áfa jogi‭ ‬következmények‭ ‬a különleges eljárás,‭ ‬illetve vámjogi helyzet megszűnéséig alkalmazandóak.‭ ‬Az árutovábbítási eljárás alatt álló termékekre vonatkozóan az‭ ‬eljárás‭ ‬megindulásakor hatályos rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell‭ ‬a csatlakozást követően a termékeknek az eljárás‭ ‬hatálya alóli kikerüléséig,‭ ‬a jogszabályban rögzített együttes feltételek teljesülése esetén.‭

A csatlakozást megelőző termékértékesítések esetén,‭ ‬ahol importeljárásra csak a csatlakozás után kerül sor a termék után termékimporthoz kapcsolódóan‭ (‬nem pedig Közösségen belüli termékbeszerzés‭) ‬kell az‭ ‬áfát megfizetni.‭ ‬Ez alóli kivételeket,‭ ‬amikor mégsem keletkezik áfa fizetési kötelezettség‭ – ‬például ha az importált terméket a kibővült Közösségen kívülre adják fel vagy fuvarozzák el‭ ‬-‭ ‬az Áfa tv.‭ ‬282.‭ § (‬7‭) ‬tartalmazza.‭

A horvát csatlakozás teret nyit a vállalkozások számára is,‭ ‬így‭ ‬mind a hazai befektetők,‭ ‬mind a horvát gazdasági szereplők átléphetnek az új lehetőségek kapuján.‭ ‬Az unión belül a gazdasági társaságok számára biztosított letelepedés szabadsága Horvátország viszonylatában is‭ ‬érvényes,‭ ‬e körben‭ ‬bármely‭ ‬tagállami‭ ‬cég leányvállalatot,‭ ‬kereskedelmi képviseletet,‭ ‬fióktelepet hozhat‭ ‬létre‭ ‬az újonnan csatlakozott‭ ‬tagállamban.‭ ‬A csatlakozással összefüggésben a társasági jog területén elfogadott egyes uniós irányelvek kiigazítása is megtörténik,‭ ‬mely zömmel technikai jellegű.‭