2014 január 1-től lehetőség van arra, hogy a gyermekgondozási díjban részesülő szülő gyermeke 1 éves korának betöltését követően korlátlan időben végezzen kereső tevékenységet. A kedvezményt 2016-tól tovább bővítették.

2016 óta már a gyermek korától függetlenül lehet munkát végezni a GYED folyósítása alatt. A törvényalkotók a munkavégzésre vonatkozó kedvezményt a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) mellett végzett munkára is kiterjesztették. Így a családtámogatási törvény értelmében a GYES-ben részesülő személy már csak a gyermek fél éves koráig nem folytathat keresőtevékenységet.

Nem jár azonban gyermekgondozási díj, ha a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vállal (ide nem értve: a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért kapott díjazást, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási viszonyban végzett tevékenység díjazását), vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.

Akkor sem jár az összeg, ha a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét. Amennyiben a keresetét részben kapja meg, úgy az elmaradt kereset után jár a gyed.

Nem illeti meg a jogosultat a díj, ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (ide nem értve: a táppénzt, a baleseti táppénzt, a terhességi gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást). Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben a szülők közül pl. az apa az EU tagállamok közül valamelyikben munkát végez, és az anya a gyermekkel hozzá költözik, és abban az államban bármilyen jogcímen családtámogatási ellátást kapnak, Magyarországon a terhességi gyermekágyi segély kivételével más ellátást nem igényelhető!

Nem jár a GYED abban az esetben sem, ha a gyermeket ideiglenesen elhelyezték, nevelésbe vették, valamint ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el és akkor sem, ha a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézménybe (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) jár – ide nem értve a rehabilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményi elhelyezést -, kivéve ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, valamint ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését tölti.

Amennyiben a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek 1 éves kora után kezdődik, úgy az első igénybevétel első napjától számított 60 napig nem jár, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vállal (ide nem értve: a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért kapott díjazást, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási viszonyban végzett tevékenység díjazását), vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. Kivéve: ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi gyermekágyi segélyt vett igénybe.

Az általános szabályok szerint a GYED-re való jogosultság megállapításánál annak van jelentősége, hogy a jogosult a szülés előtt 2 éven belül hány napig volt biztosított. Ahány napig biztosított volt, annyi napra jár a GYED, maximum azonban gyermek 2 éves koráig jár ez a juttatás.

2014. január 1-től lehetőség nyílik arra is, hogy a hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák is jogosulttá váljon a gyermekgondozási díj igénybevételére. A szülő nő (ebben az esetben csak a szülő nő), akkor lesz jogosult a GYED-re, ha a gyermeke születését megelőző két éven belül magyar nyelvű (Magyarországon lévő) felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, illetve mesterképzés, egységes osztatlan képzés,  vagy doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A két aktív félév 300 napot jelent. A hallgatói igazolást az iskola állítja ki, ha a gyermek az anya nappali tagozaton fennálló hallgatói jogviszonya alatt, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését vagy megszűnését követő egy éven belül születik. További jogosultsági feltétel, hogy az anya a gyermeket saját háztartásában nevelje és magyar vagy más EGT tagország állampolgára legyen. A vér szerinti apa csak abban az esetben jogosult az ellátásra, ha a szülő nő meghal, vagy nem felel meg a jogosultsági feltételeknek és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult az ellátásra. A hallgatói jogviszony alapján folyósított GYED jogosultsági ideje a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig tart. Ebben az esetben nem jár terhességi gyermekágyi segély, a GYED azonnal igényelhető. A gyermek 1 éves kora után pedig GYES-re lesz jogosult a kismama.