Innováció, ügyfélközpontúság, példaértékűség – ezek voltak idén a legfontosabb szempontok a Wolters Kluwer Kft. által 2016-ban alapított Jogászdíj odaítélésekor. A megmérettetésre közel 70 pályamunka érkezett, a november 28-diki ünnepélyes díjátadó gálán kilenc kategóriában hirdettek győzteseket. A díjakat idén a jogtudomány és a gyakorlat neves képviselői adták át, nívós szinopszisaként a hazai jogásztársadalomnak.

Magyarország egyik vezető szakmai kiadója, a több kisebb-nagyobb cég, illetve kiadvány-portfólió egyesülése révén a korábbi CompLex Kiadó Kft-ből lett Wolters Kluwer Kft. 2016-ban azzal a hagyományteremtő céllal indította útjára Jogászdíj elnevezésű rendezvényét, hogy az általa képviselni kívánt értékeket leginkább megvalósító szakmai teljesítmények évről-évre méltó elismerésben részesülhessenek. November 28-án a Bálna épületében, a 2017-es Jogászdíj átadásán kilenc kategóriában hirdették ki az idei győzteseket, az ünnepélyes gálán pedig a jogászi szakma képviselői számára kiváló lehetőség nyílott a kötetlen eszme- és tapasztalatcserére, arra, hogy örvendetes hozadékaként az arra érdemes eredmények díjazásának, a rohamosan változó gazdasági, társadalmi és nem utolsó sorban jogszabályi környezet legújabb kihívásairól egy színvonalas rendezvény, kellemes vacsora és emelkedett hangulat keretei között legyen mód értekezniük.

Az ’innováció’ kifejezés mára már, a nagy növekedési potenciállal rendelkező, korai fázisú (és nem ritkán rövid élettartamú) vállalkozások, a túlkereslet következtében globális pénzügyi válságot is eredményezni képes innovatív tőkepiaci termékek, a félévente elavuló operációs rendszerek és okostelefonos alkalmazások, a sharing eonomy, a kriptovaluták és az alternatív gyógymódok világában mintha némileg kiüresedett volna: a pillanatonként kipattanó paradigmák sűrűjében egyre nehezebben tarthatóak szem előtt azok a referenciapontok, amelyekhez viszonyítva egy adott szolgáltatás jellegét valóban újítóként lehetne meghatározni. A fiatal vállalkozó-generációnak az önmegvalósítás igénye (olykor parancsa) által vezérelt tagjai, egyfajta sajátos spill-over effektusként, gyakran egy korábbi innováció által generált igény megjelenése miatt és kielégítése céljából jutnak végül el a saját, úgymond, szekunder vagy tercier innovatív megoldásukig. Innovatívnak lenni pedig manapság nem csak trendi, esetleg kifizetődő, de szinte kötelező is: a nyújtott szolgáltatás tényleges színvonalától függetlenül is komoly marketingértékkel bír, ha egy vállalkozás innovatívként aposztrofálja önmagát, ez a piacon történő láthatóvá válásnak mostanra nem is annyira a zálogává, hanem sokkal inkább a conditio sine qua nonjává is vált egyben.

Ebben a korszellemben és gazdasági környezetben nem csekély vállalás volt tehát a Wolters Kluwer Kft. részéről, hogy Jogászdíjjal jutalmazza a 2017. év leginnovatívabb jogi szolgáltatóit, ám mint a díjátadó során röviden ismertetett pályázatokból kiderült, az innováció igenis bírhat valós jelentéstartalommal a jogi szolgáltatások piacán, annak éppúgy van létjogosultsága ebben az általánosságban konzervatívnak mondott szakmában is, mint akár az innováció zászlóvivőjeként számon tartott információ-technológiai szektorban, vagy a gyógyszeriparban. Azt pedig már a díjátadót megelőzően, a jelöltek szemlézésekor is érdekes és egyben örömteli volt megfigyelni, hogy originális újítást magukban hordozó megoldások nem csak az olyan, az innovációhoz hagyományosan képzettársítható jogterületeken születtek, mint a szellemi alkotások joga (amelynek az innováció és az innovátor védelme ab ovo tárgykörét képezi), a versenyjog (ahol már konkrét információ-technológiai megoldások latba vetésével segítik a jogi szolgáltatók az ügyfeleiket, legyen szó akár a versenyszabályoknak történő megfelelésről, akár online elérhető tájékoztató-továbbképző anyagokról), vagy a pénzügyi jog (ahol a pénzügyi technológiák térhódítása mellett az egyre újabb pénzügyi termékekkel kapcsolatos kérdések is komoly fejtörést okozhatnak a gyakorlatban), de a peres vitarendezés, vagy az ingatlanjog területén is kimagaslóan innovatív módszereket tudtak alkalmazni a pályázók.

Tóth Gábor köszöntője – Forrás: Wolters Kluwer

A teljesség érdekében fontos kiemelni, hogy a Wolters Kluwer Kft. – mint Tóth Gábor ügyvezető elmondta, az indokoltnál komolyabb fejtörés, illetve a bizonytalanság elkerülése érdekében – a 2016. évihez képest idén két további ponttal bővítette a Jogászdíj odaítélésénél figyelembe veendő értékek körét: idén egy-egy teljesítmény értékelésekor az innováció mellett kiemelkedő szerepet szántak a jogi szolgáltató ügyfélközpontúságának és a példaértékűségének is, amelyek az ügyvédi tevékenységnek úgyszintén kiemelkedően fontos attribútumai.

E prioritások zsinórmértékül választása pedig – üdvözlendő módon – a piaci és szakmai érdeklődés homlokterében gazdasági erejüknél, az általuk kezelt ügyek jelentőségénél, volumenénél fogva általánosságban helyet foglaló, profi marketingcsapattal rendelkező nagy ügyvédi irodák mellett a kisebb létszámmal működő, és a szélesebb közönség előtt egyelőre talán ismeretlenebb szakemberek számára is lehetőséget biztosított arra, hogy a valóban innovatív, ügyfélközpontú és példaértékű megoldásaikkal nyilvánosságot kapjanak, és teljesítményük az alapító céljaival összhangban méltó elismerésben részesüljön. A Jogászdíj elnyerése ugyanis nem csupán szakmai presztízst jelent, de PR szempontból is kiemelkedő értéket képvisel: a kategóriák nyertesei a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideieg jogosulttá válnak az elnyert cím feltüntetésére a kommunikációjukban és a saját szakmai felületeiken, valamint megjelenik róluk egy nyomtatott kiadvány is, amelyet a Wolters Kluwer eljuttat az ezer legnagyobb hazai céghez, a magyarországon bejegyzett ügyvédekhez, az ügyvédi kamarákhoz, illetve egy vezető gazdasági napilap olvasóinak is.

A gálavacsora – Forrás: Wolters Kluwer

A budapesti Bálna épületében megrendezett gálaünnepségen a kategóriák győzteseinek a jogtudomány és a gyakorlat olyan kiváló, neves képviselői adták át a díjakat, mint például Prof. Dr. Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, akinek a nevéhez többek között a jelenleg is hatályos versenytörvény megalkotása fűződik, dr. Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, vagy Prof. Dr. Csehi Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, az Európai Törvényszék magyar bírája. Ugyan az elismerés a Jogászdíj elnevezésre hallgat, az alapító Wolters Kluwer Kft. pedig deklaráltan az ügyvédi és jogtanácsosi eredményeket kívánta jutalmazni ennek odaítélésével, az elmélet eme jeles képviselőinek megszólításával sikerült a szakmának az ügyvédi/jogtanácsosinál is szélesebb vertikumát felvonultatni.

A tavalyi díjátadóhoz hasonlóan idén is sor került az Év fiatal tehetsége cím odaítélésére, az ezzel járó díjat pedig stílszerűen Prof. Dr. Bándi Gyula, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem prodékánja, tanszékvezető egyetemi tanára, a Jövő Nemzedékek Szószólója adta át. A Wolters Kluwer e cím alapításával a szakterületükön életkoruk mellett is kimagasló teljesítményt nyújtó, átlagon felüli képességekkel rendelkező fiatal jogászoknak kíván lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy az általuk megkezdett, kiemelkedő színvonalú munka a jövőben is kellő figyelmet, és elismerést kapjon. A többihez képest e kategória volt talán a legsokszínűbb, a győzelemre esélyes hat fiatal tehetség között ügyvédjelöltként tevékenykedő, gyakorlati szakemberek éppúgy megtalálhatóak voltak, mint az akadémiai szférában már most sokat felmutató, ígéretes kutatók. Kétségtelen, hogy az év fiatal tehetségei újszerű, a jelenlegi szakembergárdától eltérő gondolkodásmódjuk, értékrendjük révén úttörői lesznek a jogi szolgáltatások jövőjének, a következő évek meghatározó innovációi pedig valószínűleg az ő munkájuk nyomán jelennek majd meg a piacon, e cím odaítélése tehát nagy jelentősége mellett gesztusértékkel is bír a Wolters Kluwer Kft. részéről.

A 2017-es Jogászdíj nyertesei

Az év jogásza vitarendezés kategóriában Dr. Király Edina (Király Edina Ügyvédi Iroda), “Hol húzódik a hatóságok jogértelmezési szabadságának és mérlegelési jogának határa?” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Szabó Imre az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiáját vezető miniszteri biztos; a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság elnöke; az MKIK mellett szervezett állandó Választottbíróság bírája, elnökségi tag; az MTA Köztestületének tagja; a SZTE ÁJTK és a KRE ÁJK egyetemi tanára

Az év csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda “Hitelrészesedés átruházás többlépcsős transzfer-struktúra útján” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Windisch László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; a Monetáris Tanács tagja

Az év csapata szellemi alkotások joga kategóriában az S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda “Robotok a gyártásban” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Łuszcz Viktor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

Az év jogásza energiajog kategóriában Dr. Lénárdt Attila (LT Legal Ügyvédi Társulás) “Komplex jogi szolgáltatás a jogalkotástól a jogalkalmazásig” című pályázatával.
A díjat átadta: Felsmann Balázs a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke

Az év csapata versenyjog kategóriában a CHSH Dezső És Társai Ügyvédi Iroda “Hajnali rajtaütések – Egy speciális versenyjogi intézmény” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Vörös Imre a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Alkotmánybíróság volt tagja, egyetemi tanár

Az év csapata ingatlanjog kategóriában a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda “Millennium Towers – Az innováció diadala” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Kurucz Mihály az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető habilitált egyetemi docense

Az év jogásza az elvi jelentőségű ügyek kategóriában Dr. Dezső Róbert (Szecskay Ügyvédi Iroda) “Megnyerni a megnyerhetetlent” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Csehi Zoltán az Európai Unió Törvényszékének bírája, a PPKE JÁK egyetemi tanára

Az év csapata adójog kategóriában a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda “A próbaper” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Magyar Csaba a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke; a Szent István Egyetem Gazdasági Karának oktatója

Az év fiatal tehetsége 2017-ben Dr. Barta Péter “Adójogász, adóperek szerelmese” című pályázatával.
Mentora Dr. Fehér Tamás LL.M. ügyvéd, vezető adójogász (Jalsovszky Ügyvédi Iroda).
A díjat átadta: Prof. Dr. Bándi Gyula a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, az MTA doktora, a PPKE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára

A díjazottak – Forrás: Wolters Kluwer

A 2017. évi Jogászdíj győzteseinek névsorát és a pályamunkák címei ITT olvashatóak.