A Pázmányon immáron több mint 20 féle szakjogász képzés várja a szakosodni kívánó jogászokat. Az egyetem 2-4 féléves, diplomát adó képzéseivel tudatosabban és könnyebben lehet specializálódni a különböző kiválasztott területekre.

20 év és 3000 kiadott diploma áll a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézete mögött. Az immáron 25 éve a Palotanegyedben működő jogi fakultás 19 évvel ezelőtt állította ki az első jogi diplomákat, ami idővel magával hozta a specializáció igényét. Ezt némileg felgyorsította, hogy a bolognai folyamat eredményeként létrejött felsőoktatási rendszert 2005-ben Magyarországon is bevezették, így az osztatlanul maradt jogászképzésben még nagyobb szükség volt a specializáció lehetőségére. Ez a helyzet még fontosabbá tette a szakjogász továbbképzéseket is.

Az Intézet első évtizedében számos, az alap jogászképzést is érintő, egyes területeket jobban kifejtő képzést indított, amelyek ma is igen népszerűek. Ilyenek a társasági vagy az Európa-jogi szakjogász képzés, de a kezdetektől érdeklődésre tartanak számot a bankjogi vagy gazdasági büntetőjoggal foglalkozó kurzusok. Az első néhány év után az Intézet egyre több saját fejlesztésű, kifejezetten a piaci igényeket megcélzó képzések indításába kezdett. Ilyen volt még az elmúlt évtizedben a kriminalisztikai, a sportjogi vagy a versenyjogi szakjogász képzés. Az elmúlt években egyre több, jellemzően 2 féléves képzést indult, mint a médiajog, a gazdasági jog vagy – az indulásakor Magyarországon egyedülálló – fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó képzés. Az Intézet 2019 őszén 2 új képzést hirdet: a közlekedési és közlekedésigazgatási illetve a kártérítési jogi szakjogász képzés új színt hozhat a képzési palettába.

Az Intézet a kezdetektől fogva kiemelten figyel arra,  hogy az előadásokat nagy tudású gyakorló szakemberek tartsák. Az állandó oktatók között megtalálhatóak a kar docensei és egyetemi tanárai, a Kúria bírái, a Legfőbb Ügyészség ügyészei, neves ügyvédi irodák ügyvédjei, a közigazgatás és a piaci szektor meghatározó szereplői. A legújabb képzések összeállításánál is fontos szempont, hogy a részt vevő jogászok a legjobb szakemberektől tanulják el a tudományterület legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit.

A jellemzően 2, esetenként 3 vagy 4 féléven át tartó képzések sikeres elvégzése esetén az egyetem diplomát állít ki. A szakirányú továbbképzésben megszerzett oklevél az LL.M. cím viselésére jogosít. Az Intézet jogászoknak szóló képzési kínálata ITT olvasható, a szeptemberben induló évfolyamokra a jelentkezés jelenleg is tart.